nástroje • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Štítek nástroje

 • Strana 1 / 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

40 nA?strojA? pro konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi??

Na webu americkAi?? firmy Lakeshore Branding se uA? pAi??ed vAi??ce jak rokem objevil velmi populA?rnAi?? A?lA?nek shrnujAi??cAi?? 29 online nA?strojA?, uA?iteA?nA?ch pro prA?ci konkurenA?nAi??ch zpravodajA?. Letos v lednu vydala firma […]

Zanran chce bA?t Googlem pro data

Na pole vyhledA?vaA?A? vstoupil novA? hrA?A? a zdA? se, A?e jeho specializace ho pAi??Ai??mo pAi??edurA?uje k tomu, aby se stal vA?znamnA?m pomocnAi??kem CI profesionA?lA?. Ihned se kolem nAi??j […]


SoftwarovAi?? novinky

AMI Software vydal novou verzi AMI Enterprise Intelligence 6.0, kterou poprvAi?? pAi??edstavil na Documation Expo v PaAi??Ai??A?i v bA­i??eznu letoA?nAi??ho roku. NovA? verze pAi??inA?A?Ai?? mimo jinAi?? i pAi??epraco­vanAi?? uA?ivatelskAi?? prostAi??edAi?? a modul Data […]

Porter’s Five Competitive Force Analysis

Tato pAi??ednA?A?ka a A?lA?nek v jednom pAi??edstavujAi?? 5 zA?kladnAi??ch sil, kterAi?? jsou tahounem pro CI. KrA?tkA? A?vod je dostupnA? vA?em, zbytek je moA?no stA?hnout za poplatek.

PORTER, Michael. Porter's Five Competitive […]


Online Competitive Intelligence by Helen P Burwell – a Book Review

Recenze knihy Online Competitive Intelligence od autorky Helen. P. Burwell shrnuje v nAi??kolika bodech hlavnAi?? myA?lenky knihy. JednA? se o praktickAi?? nA?vody jak zlepA?it pomocAi?? nA?strojA? a metod, kterAi?? […]

Poster: Visualizing Converging Business Ecosystems for Competitive Intelligence

viagra cheapest su ordinazione dutas buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real […]


Competitive Intelligence Software Now Covers Vendors in Gartner’s Magic Quadrant for Web Content Management

A?lA?nek popisuje moA?nosti vyuA?itAi?? novAi??ho softwarovAi??ho nA?stroje pro oblast CI od firmy CI Radar. JednA? se pAi??edevA?Ai??m o panel nA?strojA? pro CI, kterA? umoA?A?uje zAi??skA?vat relevantnAi?? informace z rA?znA?ch segmentA? […]

Competitive Inteligence : The Importence of checking up on your Competition

A?lA?nek seznamuje A?tenA?Ai??e sAi??problematikou ovAi??Ai??ovA?nAi?? si vlastnAi?? mAi??ry konkurenceschop­nosti vAi??rA?mci malA?ch podnikA?. PAi??edevA?Ai??m sAi??myA?lenkou, A?e metody a nA?stroje Competitive Inteligence jsou pravdAi??podobnAi?? pro malAi?? podniky, A?i podnikA?nAi??, dA?leA?itAi??jA?A­i??, neA? pro […]


 • Strana 1 / 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

 • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...