Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě webových stránek www.portalci.cz byl a je kladen důraz na přístupnost obsahu, funkčnost a bezbariérovost webu tak, aby byly splněny veškeré nutné zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a Pravidel tvorby přístupného webu.

Web je zhotoven dle specifikace XHTML 1.0 Strict – tudíž zachovává syntaktickou a sémantickou správnost. Vizuální prezentace je tvořena pomocí kaskádových stylů (CSS) – obsah je oddělen od stylu.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů souvisejících s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu Petra Macháčka na adrese p.machacek@gmail.com

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor