Sekce Profesionál

Tato sekce je určena pro odborníky v oblasti Competitive Intelligence, kteří nechtějí ztratit krok s vývojem v oboru. Díky portálu CI získáte informace o nových trendech v konkurenčním zpravodajství a neztratíte orientaci v rychle se vyvíjejícím oboru.

Portál Vám nabízí prostor i pro Vaši vlastní seberealizaci a propagaci. Pokud máte zájem předávat své vlastní zkušenosti z oboru Competitive Intelligence, obraťte se na redakci portálu a zapojte se do jeho realizace. Rádi uvítáme Vaše zkušenosti!

Články ze sekce Profesionál

Etika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…ace_2008.doc

FormA?t:doc

Anotace

DiplomovA? prA?ce ai??zEtika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??a­i??? zachycuje z etickAi??ho pohledu proces akvizice a analA?zy informacAi??, kterAi?? jsou zjiA?A?ovA?ny v procesu competitive intelligence. Je zde […]

Internet- and Computer- aided Tools and Methods for Competitive Intelligence

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…Diplomka.doc

FormA?t: doc

Anotace

MagisterskA? prA?ce ai??zNA?stroje a metody Competitive Intelligence se zamAi??Ai??enAi??m na Internetai??? pojednA?vA? o oblasti Competitive Intelligence (CI) a zamAi??Ai??uje se na zpA?soby a moA?nosti vyuA?itAi?? modernAi?? […]


Procesy CI aneb Cyklus CI

ProvAi??st sprA?vnAi?? CI neboli konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? vyA?aduje znalost procesA? CI. StejnAi?? jako kaA?dou analA?zu, je tAi??eba i proces CI dobAi??e naplA?novat.

Metody CI

Pod pojmem metoda si mnohdy kaA?dA? pAi??edstavAi?? postup nebo nA?vod. Ani v tomto pAi??Ai??padAi?? to nebude vyjAi??mka. Ve zkratce si uvedeme tAi??i zA?kladnAi?? metody, jak probAi??hA? CI a moA?nA? […]


Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? III.

Promere Software ai??i?? software pro CI manaA?erskAi?? sluA?by. UmoA?nAi?? identifikovat faktory, kterAi?? jsou pA?vodci konkurenA?nAi?? vA?hody a automaticky tyto poznatky sdAi??lAi?? jako moA?nost dalA?Ai??ho postupu.

QL2 Software ai??i?? software pro […]

Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? II.

Female Viagra order buyclomidonla­ine.com/buy-nolvadex-online/ acquire doxycycline, zyvox patient assistance program ed treatmet. . does zertalin ever expire, does zertalin ever expire, does zertalin ever expire, does zertalin ever expire, does zertalin ever […]


Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? I.

cheap dutas https://buyclo­midonlaine.com Female Viagra purchase zoloft online effederm en ligne. , online Zoloft. Attaain, Inc: AttaainCI ai??i?? systAi??m aktivnAi??ho zpravodajstvAi?? pro konkurenA?nAi?? vA?hodu. KomplexnAi?? nA?stroj pro vA?zkum, analA?zu a realtime sledovA?nAi?? zpravodajstvA­i?? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor