O nás

Portál CI

… jsme nejucelenějším českým zdrojem informací o konkurenčním zpravodajství.


Portál Competitive Intelligence, neboli Portál CI, je unikátní platforma poskytující studentům, od­borníkům, ale také podnikatelům a organizacím maximum informací z oblasti konkurenčního zpravodajství soustředěné do jediného místa.

Portál přináší aktuální informace o dění v oblasti CI v České republice i v zahraničí; můžete zde číst odborné články, rozhovory s profesionály či třeba inspirativní eseje. V současnosti je publikační činnost těžištěm působení portálu, jeho účel i ambice však hledí mnohem dál: připravujeme workshopy, semináře… A mnoho dalšího. Portál CI není periodikum, příspěvky se na něm objevují nepravidelně. Můžete však udržovat svůj přehled o nově vydaném obsahu snadno, prostřednictvím RSS kanálů.

Samozřejmě také můžete na Portálu CI publikovat! Pokud toužíte předat své myšlenky dalším lidem, neváhejte se obrátit na redakci. Pravidla publikování jsou uvedena níže.

Cílové skupiny portálu, jak už bylo naznačeno, představují:

 • Studenti oborů blízkých CI (zejm. informační vědy, management,…)
 • Odborníci v CI z akademického i komerčního prostředí
 • Podnikatelé a organizace nejrůznějšího druhu i zaměření

Portál CI vznikl v roce 2008 jako studentský projekt ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se na realizaci portálu podílí projekt PARTSIP. Portál CI považuje za svůj smysl podporovat zájem o oblast konkurenčního zpravodajství v České republice u studentů a firem a poskytovat odborníkům dokonalý informační zdroj a prostor k diskusím. Společně s Vámi, našimi čtenáři i přispívajícími autory, můžeme tyto ambice naplnit!


Aktuální sdělení

Pokud se zajímáte o problematiku konkurenčního zpravodajství a chtěli byste publikovat odborné články, máte určité nápady na doplnění služeb portálu, nebo cítíte, že se s námi chcete podílet na realizaci a fungování portálu (vyhledávání a připravování informačních obsahů), rozhodně neváhejte a kontaktujte nás na redakčním emailu redakce@portalci.cz. Podrobnosti o publikování se dozvíte níže v sekci Pokyny autorům.

Redakce

Kontaktovat nás můžete na emailové adrese redakce@portalci.cz.


V rolích garantů spolupracují s Portálem CI společnost Ernst & Young a Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno – KISK. Partnerem portálu je firma TOVEK.


Na vytváření portálu se dále podíleli:

 • Mgr. Martin Čech, DiS
 • Bc. Michal Klajban
 • Bc. Kateřina Byloková, DiS.
 • Mgr. Ludvík Dodávka
 • Bc. Gabriela Masaříková, DiS.
 • Mgr. Ing. Jaroslava Gebauerová
 • Bc. Martina Stroupková
 • Bc. Alena Sedláčková
 • Petr Macháček
 • PhDr. Petr Škyřík

Pokyny autorům

Svými texty můžete přispívat na Portálu CI do těchto rubrik (podrobněji k jednotlivým viz níže):

 • Odborné články
 • Eseje
 • Recenze knih

Váš text musí být původní a neměl by být doposud publikován. V případě, že chcete na Portálu CI publikovat svůj již vydaný článek, je třeba se na tomto předem dohodnout s redakcí!

Psát můžete v českém, slovenském nebo anglickém jazyce – to platí pro jakýkoliv druh příspěvku.

Je nezbytně nutné dbát na citační etiku – veškeré odkazy nebo doslovné citace v textech všech druhů příspěvků musejí být doplněny odkazy na příslušné zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

Citace uvádějte ve formátu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690–2. Podrobnější informace k těmto normám můžete nalézt i s příklady v obecných pravidlech normy nebo v popisu citací u jednotlivých druhů dokumentů. Samozřejmě lze také použít generátor citací.

Odkazování v textu provádějte formou poznámky pod čarou.

Formátování:

 • Používejte formátování v naprosto minimální míře.
 • Předepsané písmo je Times New Roman, 12pt.
 • Řádkování 1,5.
 • Nadpisy tučně a velikostí písma 14 pt.
 • Zvýraznění v textu pouze minimálně – kurzívou a/nebo ztučněním.

Obrázky, grafy a tabulky v textu přiložte také jako samostatné soubory (v co nejvyšší kvalitě, formát .png)

Na konec textu připojte medailonek autora (za každého z autorů; uveďte své jméno, působnost, stručnou biografii…) – nanejvýš v rozsahu 500 znaků.

Dokument uložte ve formátu .doc, .docx nebo .odt a zašlete nám jej na adresu redakce@portalci.cz spolu se všemi obrázky nebo přílohami jako samostatnými soubory.

Odborné články

Rozsah 5 – 15 stran textu, přílohy dle potřeby.

Povinné:

 • Název článku
 • Abstrakt
 • Klíčová slova
 • Abecedně řazený seznam použité literatury

Eseje

Rozsah 3 – 12 stran textu.

Povinné:

 • Název článku
 • Abstrakt
 • Popř. abecedně řazený seznam použité literatury

Recenze knih

Rozsah 2 – 6 stran textu.

Povinné:

 • Název článku
 • Bibliografický záznam recenzované knihy
 • Popř. abecedně řazený seznam ostatní použité literatury

Copyright

Od 4. května 2011 Portál CI přijímá v souvislosti s publikační činností následující opatření:

 • Nabídnutím článku k publikaci autoři prohlašují, že jsou nositeli autorských práv k dílu a že článek nebyl dříve publikován. Pokud je k publikaci nabízen již jinde publikovaný příspěvek, je třeba tuto skutečnost předem výslovně uvést (i takové příspěvky je možno vydat, musejí však být označeny).
 • Autoři si ponechávají copyright a garantují Portálu CI právo prvního vydání. Příspěvky jsou vydávané pod licencí Creative Commons Uveďte autora. Tato licence umožňuje článek sdílet s podmínkou uvedení jeho autora a prvního vydání na Portálu CI. Licence Creative Commons jsou založeny na autorském právu a patří do skupiny tzv. veřejných licencí.

Více informací k uvedené licenci lze nalézt na http://creativecommons.org/…s/by/3.0/cz/. Obecné informace o Creative Commons jsou dostupné na www.creativecommons.cz.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na adrese redakce@portalci.cz.

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

 • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...