Dokumenty ke stažení

Tato stránka obsahuje odkazy na dokumenty ke stažení. Dokumenty jsou ve formátu pdf nebo doc a jsou stahovány z externích webových stránek.

  • Strana 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

BERGMAN, Michael K: Guide to Effective Searching on the Internet

BERGMAN, Michael K. Guide to Effective Searching on the Internet – 2005. [online]. [cit. 2009–03–15].

Dostupné z: http://brightplanet.com/…tutorial.pdf

Anotace

Výukový materiál ilustruje některé ze základních konceptů a doporučení pro efektivní vyhledávání na internetu. Obsahuje množství praktických příkladů.

Klíčová slova

internet, vyhledávání, metody

[Nahoru]

BLAŽEK, Ladislav (ed.): Konkurenceschopnost podniků I.

BLAŽEK, Ladislav (ed.). Konkurenceschopnost podniků. Část 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 5. a 6. února 2008 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 775 s. ISBN 978–80–210–4521–7.

Dostupné z: http://is.muni.cz/…bornik_1.pdf http://is.muni.cz/…bornik_2.pdf

Anotace

Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Konkurenceschop­nost podniků“ konané ve dnech 5. a 6. února 2008 v Brně.

Klíčová slova

konference, sborník, Konkurenceschopnost podniků

[Nahoru]

BÖHM-KLEIN, Karol: Konkurenčné spravodajstvo

BÖHM-KLEIN, Karol. Competitive Intelligence (konkurenčné spravodajstvo). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy, 2004. 58 s. Vedoucí práce Soňa Makulová.

Dostupné z: http://diplomovka.sme.sk/zdroj/8.zip

Anotace

Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku konkurenčního zpravodajství. Definuje význam pojmu CI, vymezuje jeho obsah a procesy, které probíhají v cyklech. Věnuje se také etickým otázkám při realizaci CI. Dále identifikuje druhy informací a informační zdroje využitelné v konkurenčním zpravodajství. Samostatná kapitola je věnována roli informačního profesionála a identifikaci profesních a osobnostních požadavků na tuto profesi.

Klíčová slova

analýza konkurence, konkurenční zpravodajství, firemní informace, informační zdroje, získávání informací, analýza informací, SCIP, firemní registry, firemní adresáře, knihovnicko-informační profese

[Nahoru]

CI Newsletter: Průvodce metodou Competitive Intelligence

Competitive intelligence newsletter : Průvodce metodou Competitive Intelligence[on­line]. [cit. 2009–03–15].

Dostupné z: http://www.marketvision.cz/…s/ci_web.pdf

Anotace

Newsletter firmy Market Vision, s. r. o. přináší základní informace o metodě konkurenčního zpravodajství – efektivního nástroje monitoringu konkurence. V úvodu definuje CI, objasňuje důvody jeho vzniku, zdůrazňuje výhody uplatňování CI. Dále se věnuje využívání CI ve světě a formám jeho organizace. Na závěr vyvrací některé mýty o CI. Tento newsletter může sloužit jako základní informační brožurka všem zájemcům o problematiku CI.

Klíčová slova

konkurenční zpravodajství, competitive intelligence, vznik, výhody, využívání, organizace, mýty

[Nahoru]

EVANS, Matt H.: Course 12 – Competitive Intelligence (2/2)

EVANS, Matt H. Course 12: Competitive Intelligence (Part 2 of 2). [online]. [cit. 2009–03–15].

Dostupné z: http://exinfmvs.securesites.net/…urse12-2.pdf

Anotace

Textová opora druhé části kurzu se věnuje analytickým modelům, systémům CI a dalším pokročilým tématům.

Klíčová slova

konkurenční zpravodajství, competitive intelligence, analytické modely, systémy

[Nahoru]

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...