Co je CI? • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Co je CI?

Competitive Intelligence (CI) vymezuje oblast, které se u nás říká konkurenční zpravodajství – tedy zjišťování a vyhodnocování informací, které nám pomáhají odhalovat slabé a silné stránky konkurence a rozpoznat její strategii.

Počátky konkurenčního zpravodajství mají kořeny v činnosti státní bezpečnosti a vojenských služeb a proto je tato problematika často mylně spojována se špionáží a nelegálními praktikami. Konkurenční zpravodajství, jako cílený proces získávání informací z konkurenčního prostředí, vznikalo v USA v 80. letech 20. století. Americký trh do té doby prakticky nebyl zvyklý na jakékoliv soutěžení. Největší ohrožení Američané začali pociťovat ze strany japonských firem a uvědomění si tohoto ohrožení podpořilo vznik oboru Competitive Intelligence, někdy také nazývaného Competitor nebo Company Intelligence.

V roce 1986 vznikla první profesní organizace – Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). O čtyři roky později, v roce 1990, byla vytvořena evropská dceřinná organizace a téměř po 20 letech vzniku samotné SCIP, vznikla i v České republice její odnož SCIP CZECH.

CI je účinným nástrojem pro úspěch v konkurenčním boji a může manažery včas varovat před hrozbami a upozorňovat je na příležitosti. Díky CI mohou být firmy flexibilnější a maximálně vycházet vstříc potřebám zákazníků. Informace získané procesem CI můžeme účinně aplikovat do naší obchodní strategie. Současná doba se však projevuje neuvěřitelným nárůstem informací a je jen velmi těžké se v nich orientovat. Větší podniky si samozřejmě mohou najmout specializované firmy, které za ně tuto činnost provedou, ale i tak je to velmi nákladná služba. Proto je nutné si uvědomit, že většina informací, které chceme získat o našich konkurentech je volně dostupná a způsob, jak se k nim můžeme dostat, je legální. Systematičnost získávání těchto informací může vést k větší stabilitě a prosperitě firmy. Kromě toho se projevuje i na zlepšení komunikace uvnitř firmy a firemní kultuře. Proč bychom tedy měli informace o konkurenci zjišťovat pouze nahodile a když nám upřímně řečeno „teče do bot“? Nebo proč za ně draze platit? Důležité je jen chtít vědět, jak se k těmto informacím dostat. Je známo, že dostatek kvalitních informací může zásadně ovlivnit důležitá rozhodnutí, která děláme při vedení firmy. A přiznejme si, že v oblasti podnikání je nutné být informovaný o tom, co se děje v našem okolí, pokud chceme být před konkurencí o krok napřed. Pro firmu je nejdůležitější zisk, ale toho může dosáhnout pouze tehdy, když je konkurenceschopná.

Použitá literatura
[1] KTD – Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [cit. 6.11.2008]. Dostupné z: .

[2] ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v ČR. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2006. 103 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Břetislav Šimral.

[3] ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci [online]. [cit. 9.10.2008]. Dostupné z: .

[4] Rozsah CI + aplikace

[5] SYNEK, Karel. Problematika Competitive Intelligence. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2005. 85 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Břetislav Šimral.

[6] HOLÁSEK, Daniel. Etika získávání a zpracování informací o konkurenci v komerčním prostředí. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 117 s. Vedoucí práce Mgr. Petra Šedinová.

Branding CI : Challenges and Opportunities

KaA?dA? prA?myslovA? oblast, tedy i CI, je formovA?na sumou jednA?nAi?? profesionA?lA?, kteAi??Ai?? v nAi?? pA?sobAi??. Pokud tedy mA? bA?t CI vedeno urA?itA?m smAi??rem, je vhodnAi?? vyjasnit, jakAi?? je jA?dro […]

Introduction to Competitive Intelligence

cheap zoloft can you buy viagra in doha Buy sildalis cialis c 20 canada. . , cheap Zoloft. Global Intelligence Alliance vydala A?vod do Competitive Intelligence, kde se jednoduA?e a […]


The integrative domain of foresight and competitive intelligence and its impact on R&D management

doxycycline without prescription, zithromax without prescription. A?lA?nek se vAi??nuje dvAi??ma technicky zamAi??Ai??enA?m postupA?m, jejichA? hlavnAi??m smyslem je dopAi??edu poskytnout nejpravdAi??po­dobnAi??jA?Ai?? obrA?zek budoucnosti se zamAi??Ai??enAi??m na technologie, a to CTI (competitive […]

Co je CI

Competitive Intelligence (CI) vymezuje oblast, kterAi?? se u nA?s Ai??Ai??kA? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? ai??i?? tedy zjiA?A?ovA?nAi?? a vyhodnocovA?nAi?? informacAi??, kterAi?? nA?m pomA?hajAi?? odhalovat slabAi?? a silnAi?? strA?nky konkurence a rozpoznat jejAi?? strategii.


Internet- and Computer- aided Tools and Methods for Competitive Intelligence

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…Diplomka.doc

FormA?t: doc

Anotace

MagisterskA? prA?ce ai??zNA?stroje a metody Competitive Intelligence se zamAi??Ai??enAi??m na Internetai??? pojednA?vA? o oblasti Competitive Intelligence (CI) a zamAi??Ai??uje se na zpA?soby a moA?nosti vyuA?itAi?? modernAi?? […]

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor