Co je CI? • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Co je CI?

Competitive Intelligence (CI) vymezuje oblast, které se u nás říká konkurenční zpravodajství – tedy zjišťování a vyhodnocování informací, které nám pomáhají odhalovat slabé a silné stránky konkurence a rozpoznat její strategii.

Počátky konkurenčního zpravodajství mají kořeny v činnosti státní bezpečnosti a vojenských služeb a proto je tato problematika často mylně spojována se špionáží a nelegálními praktikami. Konkurenční zpravodajství, jako cílený proces získávání informací z konkurenčního prostředí, vznikalo v USA v 80. letech 20. století. Americký trh do té doby prakticky nebyl zvyklý na jakékoliv soutěžení. Největší ohrožení Američané začali pociťovat ze strany japonských firem a uvědomění si tohoto ohrožení podpořilo vznik oboru Competitive Intelligence, někdy také nazývaného Competitor nebo Company Intelligence.

V roce 1986 vznikla první profesní organizace – Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). O čtyři roky později, v roce 1990, byla vytvořena evropská dceřinná organizace a téměř po 20 letech vzniku samotné SCIP, vznikla i v České republice její odnož SCIP CZECH.

CI je účinným nástrojem pro úspěch v konkurenčním boji a může manažery včas varovat před hrozbami a upozorňovat je na příležitosti. Díky CI mohou být firmy flexibilnější a maximálně vycházet vstříc potřebám zákazníků. Informace získané procesem CI můžeme účinně aplikovat do naší obchodní strategie. Současná doba se však projevuje neuvěřitelným nárůstem informací a je jen velmi těžké se v nich orientovat. Větší podniky si samozřejmě mohou najmout specializované firmy, které za ně tuto činnost provedou, ale i tak je to velmi nákladná služba. Proto je nutné si uvědomit, že většina informací, které chceme získat o našich konkurentech je volně dostupná a způsob, jak se k nim můžeme dostat, je legální. Systematičnost získávání těchto informací může vést k větší stabilitě a prosperitě firmy. Kromě toho se projevuje i na zlepšení komunikace uvnitř firmy a firemní kultuře. Proč bychom tedy měli informace o konkurenci zjišťovat pouze nahodile a když nám upřímně řečeno „teče do bot“? Nebo proč za ně draze platit? Důležité je jen chtít vědět, jak se k těmto informacím dostat. Je známo, že dostatek kvalitních informací může zásadně ovlivnit důležitá rozhodnutí, která děláme při vedení firmy. A přiznejme si, že v oblasti podnikání je nutné být informovaný o tom, co se děje v našem okolí, pokud chceme být před konkurencí o krok napřed. Pro firmu je nejdůležitější zisk, ale toho může dosáhnout pouze tehdy, když je konkurenceschopná.

Použitá literatura
[1] KTD – Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [cit. 6.11.2008]. Dostupné z: .

[2] ŠMEJKAL, Petr. Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v ČR. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2006. 103 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Břetislav Šimral.

[3] ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci [online]. [cit. 9.10.2008]. Dostupné z: .

[4] Rozsah CI + aplikace

[5] SYNEK, Karel. Problematika Competitive Intelligence. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2005. 85 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Břetislav Šimral.

[6] HOLÁSEK, Daniel. Etika získávání a zpracování informací o konkurenci v komerčním prostředí. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 117 s. Vedoucí práce Mgr. Petra Šedinová.

Introduction to Competitive Intelligence

cheap zoloft can you buy viagra in doha colchine medication 6mg no rx, colchine medication 6mg no rx, colchine medication 6mg no rx, colchine medication […]

Co je CI

Competitive Intelligence (CI) vymezuje oblast, kterAi?? se u nA?s Ai??Ai??kA? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? ai??i?? tedy zjiA?A?ovA?nAi?? a vyhodnocovA?nAi?? informacAi??, kterAi?? nA?m pomA?hajAi?? odhalovat slabAi?? a silnAi?? strA?nky konkurence a rozpoznat jejAi?? strategii.


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor