Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

Using open source data in developing competitive and marketing intelligence

FLEISHER, Craig S. Using open source data in developing competitive and marketing intelligence. European Journal of Marketing, 2008, Vol. 42, Issue 7/8, s. 852–866. ISSN 0309–0566.

Anotace:

A?lA?nek ukazuje […]

Use of Weblogs for Competitive Intelligence

drug store health tablet. z-pak overnight delivery. purchase dyazide. cheap dapoxetine, cheap lioresal how long until cialis daily works. . LlOYD, Gregory R. Use of Weblogs […]


Aplikace Competitive Inteligence pro A?pravnu odpadnAi??ch vod

VEJLUPEK, TomA?A?. ROA?EK, VojtAi??ch. Aplikace Competitive Inteligence pro A?pravnu odpadnAi??ch vod. Proceedings of the 17th International Conference on Systems Integration 2009, Prague, Czech Republic, June 8.-9., 2009 [online]. […]

AdresA?Ai?? odkazA?

AdresA?Ai?? anotovanA?ch internetovA?ch odkazA? vhodnA?ch pro praktickou realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvA­i?? firmy.


PAi??ednA?A?ka PhDr. Richarda PapAi??ka, Ph.D.

viagra for sale in mexico. malaseb. cheap dapoxetine fucidin cream without a prescription . , cheap lioresal viagra samples american express. . Dne 2. 4. 2009 se v rA?mci pAi??edmAi??tu „Blok expertA?“ […]

InformaA?nAi?? zdroje pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??

purchase dapoxetine, buy zenegrain australia. levitra sample pack generic viagra quickest shipping. . purchase lioresal. PAi??i realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? bychom mAi??li striktnAi?? pouA?Ai??vat pouze otevAi??enAi?? (veAi??ejnAi??) informaA?nAi?? zdroje. PouA?Ai??vA?nAi?? informacAi?? by se mAi??lo […]


Asvod do problematiky Competitive Intelligence s pAi??ihlAi??dnutAi??m k situaci v A?eskAi?? republice

price of viagra shipped from usa to usa ortho tri cyclen. . amoxicilina y viagra. doxycycline online, zithromax online. DostupnAi?? z: http://is.mu­ni.cz/…diplom­ka.pdf

FormA?t:PDF

Anotace

DiplomovA? prA?ce Asvod do problematiky Competitive Intelligence s pAi??ihlAi??dnu­tAi??m k situaci […]

Etika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…ace_2008.doc

FormA?t:doc

Anotace

DiplomovA? prA?ce ai??zEtika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??a­i??? zachycuje z etickAi??ho pohledu proces akvizice a analA?zy informacAi??, kterAi?? jsou zjiA?A?ovA?ny v procesu competitive intelligence. Je zde […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor