Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

NovA? kniha: Competitive Intelligence – ZA?klad pro strategickAi?? rozhodovA?nAi?? podniku

Pan Docent Bartes z brnAi??nskAi?? VUT vydal koncem roku A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Competitive Intelligence

ZA?kladnAi??m vA?chodiskem autorova chA?pA?nAi?? Competitive Intelligence (CI) je skuteA?nost, A?e Competitive Intelligence chA?pe […]

NovA? kniha: Competitive Intelligence aneb Jak zAi??skat konkurenA?nAi?? vA?hodu

Pan Profesor MolnA?r lexapro vydA?vA? A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 buy viagra paypal. \ cheapest viagra \ cialis generic […]


Interview s Ing. Ivanem Ai??pinglem

Ing. Ivan Ai??pingl

… je specialista na strategickA? marketing a Competitive Intelligence, pAi??ed nedA?vnem se stal regionA?lnAi??m zA?stupcem Institute for Competitive Intelligence pro A?eskou republiku.

Jak jste se dostal […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (V.)

PoslednAi?? dAi??l cyklu o zavA?dAi??nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? do malA?ch firem nA?s zavede na samotnA? konec cyklu CI. Minule jsme skonA?ili u rozesAi??lA?nAi?? zprA?v ai??i?? to ovA?em jeA?tAi?? zdaleka nenAi?? vA?e. ZprA?va by […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (III.)

Po A?vodnAi??m plA?novA?nAi?? cAi??lA? se dostA?vA?me kAi??samotnAi??mu cyklu CI. PrvnAi?? krok kAi??A?spAi??A?nA­i??mu vyuA?Ai??vA?nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? vAi??malAi?? firmAi?? je moA?nA? i ten nejtAi??A?A?Ai?? ai??i?? vyhledA?vA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi??. VAi??pAi??Ai??pa­dAi?? malAi?? firmy jsou […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (II.)

Pokud se malA? firma rozhodne, A?e zaA?lenAi?? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? do svAi?? struktury, mA? oproti velkA?m firmA?m znaA?nou vA?hodu. Implementace je totiA? podstatnAi?? jednoduA?A?Ai?? a CI mA?A?e pAi??inA?A?et vA?sledky […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]

Open-source business intelligence

cheapest celais made in us. acquire neurontin, acquire dapoxetine. Mezi vA?robce business intelligence systAi??mA? patAi??Ai?? SAP, Oracle, IBM a dalA?Ai??. Pojem business intelligence vymezil v roce 1989 Howard J. Dresner. PrvnAi?? business […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor