Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

NovA? kniha: Competitive Intelligence – ZA?klad pro strategickAi?? rozhodovA?nAi?? podniku

Pan Docent Bartes z brnAi??nskAi?? VUT vydal koncem roku A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Competitive Intelligence

ZA?kladnAi??m vA?chodiskem autorova chA?pA?nAi?? Competitive Intelligence (CI) je skuteA?nost, A?e Competitive Intelligence chA?pe […]

NovA? kniha: Competitive Intelligence aneb Jak zAi??skat konkurenA?nAi?? vA?hodu

**Pan Profesor MolnA?r lexapro vydA?vA? A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 buy viagra paypal. \ cheapest viagra \ cialis generic online […]


Interview s Ing. Ivanem Ai??pinglem

Ing. Ivan Ai??pingl

… je specialista na strategickA? marketing a Competitive Intelligence, pAi??ed nedA?vnem se stal regionA?lnAi??m zA?stupcem Institute for Competitive Intelligence pro A?eskou republiku.

Jak jste se dostal […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (V.)

PoslednAi?? dAi??l cyklu o zavA?dAi??nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? do malA?ch firem nA?s zavede na samotnA? konec cyklu CI. Minule jsme skonA?ili u rozesAi??lA?nAi?? zprA?v ai??i?? to ovA?em jeA?tAi?? zdaleka nenAi?? vA?e. ZprA?va by […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (III.)

Po A?vodnAi??m plA?novA?nAi?? cAi??lA? se dostA?vA?me kAi??samotnAi??mu cyklu CI. PrvnAi?? krok kAi??A?spAi??A?nA­i??mu vyuA?Ai??vA?nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? vAi??malAi?? firmAi?? je moA?nA? i ten nejtAi??A?A?Ai?? ai??i?? vyhledA?vA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi??. VAi??pAi??Ai??pa­dAi?? malAi?? firmy jsou […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (II.)

Pokud se malA? firma rozhodne, A?e zaA?lenAi?? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? do svAi?? struktury, mA? oproti velkA?m firmA?m znaA?nou vA?hodu. Implementace je totiA? podstatnAi?? jednoduA?A?Ai?? a CI mA?A?e pAi??inA?A?et vA?sledky […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]

Open-source business intelligence

will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor