Procesy a cykly CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Procesy a cykly CI

Současná doba se prezentuje neustálým rozvojem informačních technologií a nárůstem informací. Co je ovšem důležité? Vědět, co konkrétního hledáme a kde je možné tyto informace najít. Tento proces není však jednoduchý. Nepřetržité probíhání cyklu shromažďování a analyzování relevantních informací o konkurentech a podmínkách konkurenceschop­nosti to jsou správné procesy a cykly CI. „Podnikatelský úspěch, a někdy i přežití firmy, závisí do značné míry na tom, zda v ní skutečně funguje proces/cyklus CI. To platí jak pro případ, že CI někdo dělá v malé, začínající firmě spontáně, nahodile a nesystematicky (většinou dneska vyhledáváním na internetu pomocí google a vyhodnocováním informací z obchodních kontaktů), tak v případě velké firmy, která má oddělení CI se zkušenými profesionály, včetně drahého technologického vybavení.“ doslovná citace Ing. Ivana Špingla místopředsedy sdružení SCIP CZECH. SCIP CZECH (www.scip-czech.cz) je mezinárodní afilací SCIP v ČR. SCIP = Society of Competitive Intelligence Professionals (www.scip.org).

  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Nová kniha: Competitive Intelligence aneb Jak získat konkurenční výhodu

Pan Profesor Molnár lexapro vydává česky psanou monografii věnovanou tématu

Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 \ cheapest viagra \ cialis generic online \ cialis
gotten […]

Proč a jak sledovat datovou kvalitu

Abychom získali smysluplné výsledky při analýze dat, je nutné mít kvalitní data při vstupu. Skórkarta datové kvality je nástroj, pomocí něhož můžeme v datech odhalit a zachytit jevy […]


Intellectual Capital in Tech Industries: a Longitudinal Study

Tento článek na základě dat z výzkumu tří high-tech odvětví, které silně souvisejí i s CI aktivitami, poukazuje na názor, že znalostní management je strategičtější záležitostí, než je často vnímáno. Přitom […]

Competitive Intelligence – Strategic Management Instrument in the Contemporary Organization

Přestože tento článek patří k těm, které stejně jako mnoho jiných popisují základy CI, stojí za prostudování. CI představuje jako významné rozšíření (ne náhradu) organizačního managementu umožnující kvalitní rozhodování […]


Study on Early Warning of Competitive Technical Intelligence Based on the Patent Map

Základní teze, na které je tento příspěvek založen, zní, že patentová dokumentace nese vyšší technickou hodnotu než běžné vědecké informace. To je dáno tím, že právě patenty […]

Competitive Intelligence – How to Gain the Competitive Advantage

Tento článek se soustředí na základy problematiky CI. Stejně jako mnoho dalších začíná historickými kořeny, ty ale rychle opouští a věnuje se základním tezím podporujícím zavádění CI, […]


Simplifying data capture and blog post workflow

Článek, jehož smyslem je vysvětlit, jak je možné publikovat množství informací, které jsou navíc stále aktuální, je v první řadě formulován jako strategie pro tvorbu blogů, ale CI […]

Introduction to Competitive Intelligence

Global Intelligence Alliance vydala úvod do Competitive Intelligence, kde se jednoduše a přehledně čtenář dozví co všechno je CI, jak je definována nebo jak zapojena do firemní […]


  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...