Případové studie • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Případové studie

Pro pochopení toho, jak v praxi fungují procesy konkurenčního zpravodajství, je vhodné se prakticky seznámit s případovými studiemi. Na nich lze vhodně ukázat jednotlivé postupy CI a metody, jimiž se konkurenční zpravodajství v konkrétních případech realizuje. Z tohoto důvodu se vám zde budeme pokoušet předkládat vybrané případové studie.

  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Nová kniha: Competitive Intelligence aneb Jak získat konkurenční výhodu

Pan Profesor Molnár lexapro vydává česky psanou monografii věnovanou tématu

Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 \ cheapest viagra \ cialis generic online \ cialis
gotten […]

Intellectual Capital Over Time: A Longitudinal Study of Utilities

Tento článek podává zprávu o studii založené na dvou datových souborech s desetiletým odstupem. Zahrnuje především údaje o úrovni znalostí a nehmotných aktivech i úroveň konkurenčního zpravodajství ve společnostech ve vybrané průmyslové […]


Strategic Intelligence, Social Networking, and Knowledge Retention

Článek je založen na předpokladu, že vrcholoví manažeři mohou dosáhnout úspěchu své organizace především dostatečnou hbitostí pro přežití v obtížné ekonomické době, působením na znalosti zaměstnanců kvůli konkurenčnímu boji, […]

Win Loss Analysis

Stránky a články přibližující metody a přínos analýzy výher a proher. Tato metoda podporuje zejména taktickou CI a může mít vysokou přidanou hodnotu při vyhodnocování oslovování nových […]


Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT

Česká společnost pro systémovou integraci informovala o tom, že VŠE ve spolupráci s dalšími partnery (ČSSI, SPIS, ČSÚ) založilo iniciativu, jejímž cílem je zpracování studie, na podporu konkurenceschop­nosti ČR pomocí […]

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s.

Příspěvek pojednává o metodě Competitive Intelligence, definuje základní pojmy a vřazuje tuto disciplínu do širšího kontextu strategického plánování podniku. Dále se věnuje postavení CI ve společnosti Chemosvit a.s.

OVŠANKA, Peter. DIAČIKOVÁ, […]


Sdružování malých a středních podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti

JELÍNEK, Tomáš. Sdružování malých a středních podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschop­nosti [online]. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2008. 46 s. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. [cit. […]

Aplikace Competitive Inteligence pro úpravnu odpadních vod

VEJLUPEK, Tomáš. ROČEK, Vojtěch. Aplikace Competitive Inteligence pro úpravnu odpadních vod. Proceedings of the 17th International Conference on Systems Integration 2009, Prague, Czech Republic, June 8.-9., 2009 [online]. […]


  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...