Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (III.)

Po A?vodnAi??m plA?novA?nAi?? cAi??lA? se dostA?vA?me kAi??samotnAi??mu cyklu CI. PrvnAi?? krok kAi??A?spAi??A?nA­i??mu vyuA?Ai??vA?nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? vAi??malAi?? firmAi?? je moA?nA? i ten nejtAi??A?A?Ai?? ai??i?? vyhledA?vA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi??. VAi??pAi??Ai??pa­dAi?? malAi?? firmy jsou […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (II.)

Pokud se malA? firma rozhodne, A?e zaA?lenAi?? konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? do svAi?? struktury, mA? oproti velkA?m firmA?m znaA?nou vA?hodu. Implementace je totiA? podstatnAi?? jednoduA?A?Ai?? a CI mA?A?e pAi??inA?A?et vA?sledky […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]

Business intelligence – prostAi?? inteligentnAi?? Ai??eA?enAi??

SystAi??my business intelligence umoA?A?ujAi?? firmA?m rychleji zAi??skA?vat data potAi??ebnA? pro manaA?erskAi?? rozhodovA?nAi??. KaA?dA? firma vyuA?Ai??vA? nAi??jakA? systAi??m. NAi??kterA? data, kterA? firemnAi?? systAi??my obsahujAi??, vznikajAi?? jen dAi??ky tomu, A?e […]


Open-source business intelligence

cheapest celais made in us. acquire neurontin, acquire dapoxetine. Mezi vA?robce business intelligence systAi??mA? patAi??Ai?? SAP, Oracle, IBM a dalA?Ai??. Pojem business intelligence vymezil v roce 1989 Howard J. Dresner. PrvnAi?? business […]

ProA? a jak sledovat datovou kvalitu

Abychom zAi??skali smysluplnAi?? vA?sledky pAi??i analA?ze dat, je nutnAi?? mAi??t kvalitnAi?? data pAi??i vstupu. SkA?rkarta datovAi?? kvality je nA?stroj, pomocAi?? nAi??hoA? mA?A?eme v datech odhalit a zachytit jevy ovlivA?ujAi??cAi?? nA?A? business. […]


Strategie konkurenA?nAi?? vA?hody

generic neurontin buy accutane online canada pharmacy. , order xenical orlistat cheap. on line pharmacy with no prescription. albendazole dosage for dogs. generic dapoxetine. A?lA?nek se vAi??nuje teorii pAi??ti konkurenA?nAi??ch hrozeb […]

Jak pAi??ipravit datovAi?? prostAi??edAi?? pro segmentaci

Segmentaci vAi??tA?inou vyuA?Ai??vajAi?? velkAi?? firmy k tomu, aby odliA?ily jednotlivAi?? skupiny zA?kaznAi??kA?. VA?hodou takovAi??to A?innosti je moA?nost nabAi??zet zboA?Ai?? jen klientA?m, kteAi??Ai?? o nAi??j jevAi?? zA?jem, zamAi??Ai??it se na klienty, […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor