Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

AdresA?Ai?? odkazA?

AdresA?Ai?? anotovanA?ch internetovA?ch odkazA? vhodnA?ch pro praktickou realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvA­i?? firmy.

PAi??ednA?A?ka PhDr. Richarda PapAi??ka, Ph.D.

Buy dutas online viagra for sale in mexico. malaseb. cheap dapoxetine fucidin cream without a prescription . , cheap lioresal buy generic propecia 1mg, buy generic propecia 1mg, buy […]


InformaA?nAi?? zdroje pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??

purchase dapoxetine, buy zenegrain australia. levitra sample pack generic viagra quickest shipping find viagra in florida, find viagra in florida, find viagra in florida, find viagra in florida, find viagra in florida, find viagra […]

Asvod do problematiky Competitive Intelligence s pAi??ihlAi??dnutAi??m k situaci v A?eskAi?? republice

price of viagra shipped from usa to usa acquisto viagra originale dall'america, acquisto viagra originale dall'america, acquisto viagra originale dall'america, acquisto viagra originale dall'america, acquisto viagra originale dall'america, acquisto viagra originale dall'america, […]


Etika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…ace_2008.doc

FormA?t:doc

Anotace

DiplomovA? prA?ce ai??zEtika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??a­i??? zachycuje z etickAi??ho pohledu proces akvizice a analA?zy informacAi??, kterAi?? jsou zjiA?A?ovA?ny v procesu competitive intelligence. Je zde […]

Internet- and Computer- aided Tools and Methods for Competitive Intelligence

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…Diplomka.doc

FormA?t: doc

Anotace

MagisterskA? prA?ce ai??zNA?stroje a metody Competitive Intelligence se zamAi??Ai??enAi??m na Internetai??? pojednA?vA? o oblasti Competitive Intelligence (CI) a zamAi??Ai??uje se na zpA?soby a moA?nosti vyuA?itAi?? modernAi?? […]


Procesy CI aneb Cyklus CI

ProvAi??st sprA?vnAi?? CI neboli konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? vyA?aduje znalost procesA? CI. StejnAi?? jako kaA?dou analA?zu, je tAi??eba i proces CI dobAi??e naplA?novat.

Metody CI

Pod pojmem metoda si mnohdy kaA?dA? pAi??edstavAi?? postup nebo nA?vod. Ani v tomto pAi??Ai??padAi?? to nebude vyjAi??mka. Ve zkratce si uvedeme tAi??i zA?kladnAi?? metody, jak probAi??hA? CI a moA?nA? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...