Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

Competitive Inteligence : The Importence of checking up on your Competition

A?lA?nek seznamuje A?tenA?Ai??e sAi??problematikou ovAi??Ai??ovA?nAi?? si vlastnAi?? mAi??ry konkurenceschop­nosti vAi??rA?mci malA?ch podnikA?. PAi??edevA?Ai??m sAi??myA?lenkou, A?e metody a nA?stroje Competitive Inteligence jsou pravdAi??podobnAi?? pro malAi?? podniky, A?i podnikA?nAi??, dA?leA?itAi??jA?A­i??, neA? pro […]

CenovAi?? vA?hodnAi?? vA?zkumnAi?? balAi??A?ky pro malAi?? a stAi??ednAi?? podniky

Bezpochyby pozitivnAi?? zprA?vou je, A?e i malAi?? a stAi??ednAi?? firmy se stA?le vAi??ce zaA?Ai??najAi?? zajAi??mat o vA?zkumy trhu a takAi?? je provA?dAi??jAi??. Ty jsou ale finanA?nAi?? nA?roA?nAi??, aby byly […]


Workshop: ICI-6 Fundamental CI Analysis Methods

10. 2. 2011 9:00 až 18:00 Tento workshop se zamAi??Ai??uje na praktickou vA?uku nAi??kolika pokroA?ilA?ch metod CI analA?zy. Ty jsou nezbytnAi?? pro […]

EvropA?tAi?? podnikatelAi?? oA?ekA?vajAi?? pAi??Ai??znivAi??jA?Ai?? klima pro podnikA?nAi??

generic depakote, generic clomid Female Viagra online xenical singapore. . RozsA?hlA? vA?zkum SdruA?enAi?? evropskA?ch hospodA?Ai??skA?ch komor EUROCHAMBRES, kterA? zpracoval 70 tis. odpovAi??dAi?? evropskA?ch spoleA?nostAi??, ukazuje v prA?mAi??ru pozitivnAi?? vA?hled podnikatelA? na rok 2011, […]


Studie: NejvA?konnAi??jA?Ai?? spoleA?nosti dA?vajAi?? pAi??i rozhodovA?nAi?? pAi??ednost analytice pAi??ed intuicAi??

MIT Sloan Management Review a IBM Institute for Business Value zveAi??ejnily vA?sledky studie, kterA? se zabA?vala vztahem mezi A?spAi??A?nostAi?? firmy a vyuA?itAi??m analytickA?ch nA?strojA?. PravdAi??podobnost jejich vyuA?itAi?? […]

NovA? sluA?ba CzechTrade vytipuje nejperspektivnAi??jA?Ai?? exportnAi?? teritoria

buy neurontin online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg online, tadalafil 40 mg […]


Intellectual Capital in Tech Industries: a Longitudinal Study

acquire neurontin, acquire dapoxetine. Tento A?lA?nek na zA?kladAi?? dat z vA?zkumu tAi??Ai?? high-tech odvAi??tvAi??, kterAi?? silnAi?? souvisejAi?? i s CI aktivitami, poukazuje na nA?zor, A?e znalostnAi?? management je strategiA?tAi??jA?A­i?? zA?leA?itostAi??, neA? je A?asto […]

Competitive Intelligence – Strategic Management Instrument in the Contemporary Organization

dapoxetine online, lioresal online. PAi??estoA?e tento A?lA?nek patAi??Ai?? k tAi??m, kterAi?? stejnAi?? jako mnoho jinA?ch popisujAi?? zA?klady CI, stojAi?? za prostudovA?nAi??. CI pAi??edstavuje jako vA?znamnAi?? rozA?Ai??Ai??enAi?? (ne nA?hradu) organizaA?nAi??ho managementu umoA?nujAi??cA­i?? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...