Realizace CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Realizace CI

Sekce „Realizace CI“ obsahuje základní informace z oblasti CI a metody, jak úspěšně aplikovat poznatky z konkurenčního zpravodajství pro lepší fungování firmy. Najdeme zde, funkce a cíle CI, jednotlivé procesy CI od sběru informací až po jejich analýzu a implementaci do obchodní strategie. Dále základní informační zdroje pro realizaci CI, nejčastější metody, ale také vztah etiky a CI, protože tyto procesy by neměly odporovat profesní etice.

Business intelligence – prostAi?? inteligentnAi?? Ai??eA?enAi??

SystAi??my business intelligence umoA?A?ujAi?? firmA?m rychleji zAi??skA?vat data potAi??ebnA? pro manaA?erskAi?? rozhodovA?nAi??. KaA?dA? firma vyuA?Ai??vA? nAi??jakA? systAi??m. NAi??kterA? data, kterA? firemnAi?? systAi??my obsahujAi??, vznikajAi?? jen dAi??ky tomu, A?e […]

Open-source business intelligence

will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, […]


ProA? a jak sledovat datovou kvalitu

Abychom zAi??skali smysluplnAi?? vA?sledky pAi??i analA?ze dat, je nutnAi?? mAi??t kvalitnAi?? data pAi??i vstupu. SkA?rkarta datovAi?? kvality je nA?stroj, pomocAi?? nAi??hoA? mA?A?eme v datech odhalit a zachytit jevy ovlivA?ujAi??cAi?? nA?A? business. […]

Strategie konkurenA?nAi?? vA?hody

generic neurontin buy accutane online canada pharmacy. , https://buyclomidonlaine.com/…adex-online/ order xenical orlistat cheap buy wellbutrin online without rx, buy wellbutrin online without rx, buy wellbutrin online without rx, buy […]


Jak pAi??ipravit datovAi?? prostAi??edAi?? pro segmentaci

Segmentaci vAi??tA?inou vyuA?Ai??vajAi?? velkAi?? firmy k tomu, aby odliA?ily jednotlivAi?? skupiny zA?kaznAi??kA?. VA?hodou takovAi??to A?innosti je moA?nost nabAi??zet zboA?Ai?? jen klientA?m, kteAi??Ai?? o nAi??j jevAi?? zA?jem, zamAi??Ai??it se na klienty, […]

AsA?etnAi?? zA?vAi??rky zveAi??ejA?uje jen tAi??etina A?eskA?ch firem

neurontin without prescription, healthy man viagra $99 comparateur_prix_ci­alis_france, comparateur_prix_ci­alis_france, comparateur_prix_ci­alis_france, comparateur_prix_ci­alis_france astelin singapore, astelin singapore, astelin singapore, astelin singapore, astelin singapore astelin singapore astelin singapore, astelin singapore, astelin […]


Populace i odbornA? veAi??ejnost v A?R si velmi vA?A?Ai?? spoleA?enskAi?? odpovAi??dnosti firem

A?lA?nek se zabA?vA? vA?zkumem, kterA? v zA?Ai??Ai?? a Ai??Ai??jnu roku 2010 provedla vA?zkumnA? spoleA?nost Ipsos Tambor. Projekt s nA?zvem CSR Research 2010 (Corporate Social Responsibility Research 2010) se zabA?vA? nA?zorem veAi??ejnosti […]

Jak zvyA?ovat konkurenceschopnost A?eskA?ch firem prostAi??ednictvAi??m modernAi??ch technologiAi??

Autor A?lA?nku v jeho A?vodu uvaA?uje o novAi?? politickAi?? situaci v A?R, o tom, jakA? bude mAi??t vliv na konkurenceschopnost A?eskA?ch firem. Jsou tvoAi??eny novAi?? reformy a strategie. A?lA?nek hodnotAi?? zejmAi??na koncepce […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...