Metody CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Metody CI

Stránka „Metody Ci“ slouží k představení základních metod a postupů, které jsou v rámci problematiky Competitive Intelligence používány. Pokusíme se představovat nové poznatky v oblasti metod konkurenčního zpravodajství.

  • Strana 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

NovA? kniha: Competitive Intelligence aneb Jak zAi??skat konkurenA?nAi?? vA?hodu

Pan Profesor MolnA?r lexapro vydA?vA? A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 buy viagra paypal. \ cheapest viagra \ cialis generic […]

Business intelligence – prostAi?? inteligentnAi?? Ai??eA?enAi??

SystAi??my business intelligence umoA?A?ujAi?? firmA?m rychleji zAi??skA?vat data potAi??ebnA? pro manaA?erskAi?? rozhodovA?nAi??. KaA?dA? firma vyuA?Ai??vA? nAi??jakA? systAi??m. NAi??kterA? data, kterA? firemnAi?? systAi??my obsahujAi??, vznikajAi?? jen dAi??ky tomu, A?e […]


Jak pAi??ipravit datovAi?? prostAi??edAi?? pro segmentaci

Segmentaci vAi??tA?inou vyuA?Ai??vajAi?? velkAi?? firmy k tomu, aby odliA?ily jednotlivAi?? skupiny zA?kaznAi??kA?. VA?hodou takovAi??to A?innosti je moA?nost nabAi??zet zboA?Ai?? jen klientA?m, kteAi??Ai?? o nAi??j jevAi?? zA?jem, zamAi??Ai??it se na klienty, […]

Porter’s Five Competitive Force Analysis

Tato pAi??ednA?A?ka a A?lA?nek v jednom pAi??edstavujAi?? 5 zA?kladnAi??ch sil, kterAi?? jsou tahounem pro CI. KrA?tkA? A?vod je dostupnA? vA?em, zbytek je moA?no stA?hnout za poplatek.

PORTER, Michael. Porter's Five Competitive […]


Making Competitive & Market Intelligence (CMI) Relevant Again

A?lA?nek se zabA?vA? problAi??my vAi??oboru Competetive & Market Intelligence. PAi??edevA?Ai??m vAi??oblasti vytvA?Ai??enAi?? a Ai??Ai??zenAi?? cen vAi??podniku a zmAi??nou vAi??komunikaci se zA?kaznAi??ky. PAi??edevA?Ai??m problAi??mem zmAi??ny chovA?nAi?? zA?kaznAi??kA? a A?lohou […]

Competitive Intelligence Software Now Covers Vendors in Gartner’s Magic Quadrant for Web Content Management

A?lA?nek popisuje moA?nosti vyuA?itAi?? novAi??ho softwarovAi??ho nA?stroje pro oblast CI od firmy CI Radar. JednA? se pAi??edevA?Ai??m o panel nA?strojA? pro CI, kterA? umoA?A?uje zAi??skA?vat relevantnAi?? informace z rA?znA?ch segmentA? […]


Competitive Inteligence : The Importence of checking up on your Competition

A?lA?nek seznamuje A?tenA?Ai??e sAi??problematikou ovAi??Ai??ovA?nAi?? si vlastnAi?? mAi??ry konkurenceschop­nosti vAi??rA?mci malA?ch podnikA?. PAi??edevA?Ai??m sAi??myA?lenkou, A?e metody a nA?stroje Competitive Inteligence jsou pravdAi??podobnAi?? pro malAi?? podniky, A?i podnikA?nAi??, dA?leA?itAi??jA?A­i??, neA? pro […]

CenovAi?? vA?hodnAi?? vA?zkumnAi?? balAi??A?ky pro malAi?? a stAi??ednAi?? podniky

Bezpochyby pozitivnAi?? zprA?vou je, A?e i malAi?? a stAi??ednAi?? firmy se stA?le vAi??ce zaA?Ai??najAi?? zajAi??mat o vA?zkumy trhu a takAi?? je provA?dAi??jAi??. Ty jsou ale finanA?nAi?? nA?roA?nAi??, aby byly […]


  • Strana 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor