Funkce a cíle CI • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Funkce a cíle CI

Uvědomit si, čeho chceme při realizaci CI dosáhnout, je věcí stěžejní. Dobře naplánovaný proces CI musí mít teoretický základ v definici CI cílů. Také zvážení všech možných funkcí CI napomůže v její realizaci. Na této stránce naleznete články, které CI teoreticky popisují a hodnotí.

  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Competitive Intelligence for Law Firms

generic soft tab viagra. cheap dapoxetine macifort. , cheap lioresal comprar dutas nolvadex purchase canadian pharmacy en espanol. . Prezentace, kterA? byla vytvoAi??ena pro A?A?ely pAi??ednA?A?ky, seznamuje uA?ivatele podrobnAi?? […]

Making Competitive & Market Intelligence (CMI) Relevant Again

A?lA?nek se zabA?vA? problAi??my vAi??oboru Competetive & Market Intelligence. PAi??edevA?Ai??m vAi??oblasti vytvA?Ai??enAi?? a Ai??Ai??zenAi?? cen vAi??podniku a zmAi??nou vAi??komunikaci se zA?kaznAi??ky. PAi??edevA?Ai??m problAi??mem zmAi??ny chovA?nAi?? zA?kaznAi??kA? a A?lohou […]


3 Ways to Analyze Your Competition

A?lA?nek pAi??ibliA?uje problematiku aplikace postupA?, metod a nA?strojA? CI do podnikatelskAi?? praxe. PAi??edevA?Ai??m pouA?itAi?? metod CI vAi??nA?strojAi??ch Data Panel, dA?le ISP Data a Search Engine Data. A?lA?nek […]

Intellectual Capital in Tech Industries: a Longitudinal Study

acquire neurontin, acquire dapoxetine. Tento A?lA?nek na zA?kladAi?? dat z vA?zkumu tAi??Ai?? high-tech odvAi??tvAi??, kterAi?? silnAi?? souvisejAi?? i s CI aktivitami, poukazuje na nA?zor, A?e znalostnAi?? management je strategiA?tAi??jA?A­i?? zA?leA?itostAi??, neA? je A?asto […]


Competitive Intelligence – Strategic Management Instrument in the Contemporary Organization

dapoxetine online, lioresal online. PAi??estoA?e tento A?lA?nek patAi??Ai?? k tAi??m, kterAi?? stejnAi?? jako mnoho jinA?ch popisujAi?? zA?klady CI, stojAi?? za prostudovA?nAi??. CI pAi??edstavuje jako vA?znamnAi?? rozA?Ai??Ai??enAi?? (ne nA?hradu) organizaA?nAi??ho managementu umoA?nujAi??cA­i?? […]

Branding CI : Challenges and Opportunities

KaA?dA? prA?myslovA? oblast, tedy i CI, je formovA?na sumou jednA?nAi?? profesionA?lA?, kteAi??Ai?? v nAi?? pA?sobAi??. Pokud tedy mA? bA?t CI vedeno urA?itA?m smAi??rem, je vhodnAi?? vyjasnit, jakAi?? je jA?dro […]


Why Be Afraid of Competitive Intelligence?

zoloft without prescription buy antabuse online no prescription. rx ok biz products cialis. ordering vargra bestellen sildalis . combien je prend de viagra femme. , Zoloft withoutprescrip­tion. Tom Hawes v A?lA?nku na svAi??m […]

The integrative domain of foresight and competitive intelligence and its impact on R&D management

doxycycline without prescription, zithromax without prescription. A?lA?nek se vAi??nuje dvAi??ma technicky zamAi??Ai??enA?m postupA?m, jejichA? hlavnAi??m smyslem je dopAi??edu poskytnout nejpravdAi??po­dobnAi??jA?Ai?? obrA?zek budoucnosti se zamAi??Ai??enAi??m na technologie, a to CTI (competitive […]


  • Strana 1 / 2
  • 1
  • 2

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor