Odborné články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Odborné články

Odkazy na články z oblasti konkurenčního zpravodajství, podnikání, studijní materiály o CI apod. Záznamy jsou obohaceny o citace, stručnou anotaci, klíčová slova, v případě jejich online zveřejnění jsou přidány odkazy na jejich umístění.

Interview with Eric Garland

Eric Garland

Je zakladatelem firmy Competitive Futures a na poli konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??, kde patAi??Ai?? mezi uznA?vanAi?? odbornAi??ky, se pohybuje jiA? patnA?ct let. V rozhovoru pro PortA?l CI jsem se […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]


Business intelligence – prostAi?? inteligentnAi?? Ai??eA?enAi??

SystAi??my business intelligence umoA?A?ujAi?? firmA?m rychleji zAi??skA?vat data potAi??ebnA? pro manaA?erskAi?? rozhodovA?nAi??. KaA?dA? firma vyuA?Ai??vA? nAi??jakA? systAi??m. NAi??kterA? data, kterA? firemnAi?? systAi??my obsahujAi??, vznikajAi?? jen dAi??ky tomu, A?e […]

Open-source business intelligence

will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, will alli be available again soon, […]


KLAJBAN, M.: Trendy v oblasti Business Intelligence v roce 2011 a v nA?sledujAi??cAi??ch letech

Autor: Michal Klajban

Abstrakt

A?lA?nek se zabA?vA? vybranA?mi pAi??edpovAi??dmi usilujAi??cAi??mi o urA?enAi?? zA?sadnAi??ch trendA?, jeA? budou obor Business Intelligence (potaA?mo i Competitive Intelligence) provA?zet v roce 2011 a v nA?sledujAi??cA­i??ch letech. Jsou zde shrnuty tAi??i pohledy: 10 pAi??edpovA­i??dnAi??ch […]

Abstrakt: Strategie modrAi??ho oceA?nu

purchase dapoxetine, purchase lioresal https://buyclomidonlaine.com/…adex-online/ comprar cytotec en online usa, comprar cytotec en online usa, comprar cytotec en online usa, comprar cytotec en online usa, comprar cytotec en […]


MATULA, J.: Vztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost k pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nost

Autor: Jan Matula

Abstrakt

A?lA?nek s nA?zvem ai??zVztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost kAi??pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nostai??? si klade za cAi??l terminologicky vymezit jednotlivAi?? uvedenAi?? pojmy, zachytit jejich […]

Rozhovor s Estelle MAi??tayer

Estelle MAi??tayer

Estelle MAi??tayer je odbornicAi?? na konkurenA?nAi?? a strategickAi?? zpravodajstvAi??. JejAi?? vA?zkum se zamAi??Ai??uje na zpA?soby, jakA?mi manaA?eAi??i, CEO a A?lenovAi?? pAi??edstavenstva budujAi?? a vylepA?ujAi?? svAi?? strategickAi?? plA?novA?nAi?? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor