Odborné články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Odborné články

Odkazy na články z oblasti konkurenčního zpravodajství, podnikání, studijní materiály o CI apod. Záznamy jsou obohaceny o citace, stručnou anotaci, klíčová slova, v případě jejich online zveřejnění jsou přidány odkazy na jejich umístění.

Interview with Eric Garland

Eric Garland

Je zakladatelem firmy Competitive Futures a na poli konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??, kde patAi??Ai?? mezi uznA?vanAi?? odbornAi??ky, se pohybuje jiA? patnA?ct let. V rozhovoru pro PortA?l CI jsem se […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (I.)

Na A?vod sAi??rie A?lA?nkA? o uplatnAi??nAi?? CI v malA?ch firmA?ch si vysvAi??tlAi??me nejen dA?leA?itost a moA?nAi?? vA?hody zavedenAi?? systAi??mu CI v malAi?? firmAi??, ale takAi?? stinnAi?? strA?nky ve spojitosti s menA?Ai?? velikostAi?? […]


Business intelligence – prostAi?? inteligentnAi?? Ai??eA?enAi??

SystAi??my business intelligence umoA?A?ujAi?? firmA?m rychleji zAi??skA?vat data potAi??ebnA? pro manaA?erskAi?? rozhodovA?nAi??. KaA?dA? firma vyuA?Ai??vA? nAi??jakA? systAi??m. NAi??kterA? data, kterA? firemnAi?? systAi??my obsahujAi??, vznikajAi?? jen dAi??ky tomu, A?e […]

Open-source business intelligence

cheapest celais made in us. acquire neurontin, acquire dapoxetine. Mezi vA?robce business intelligence systAi??mA? patAi??Ai?? SAP, Oracle, IBM a dalA?Ai??. Pojem business intelligence vymezil v roce 1989 Howard J. Dresner. PrvnAi?? business […]


KLAJBAN, M.: Trendy v oblasti Business Intelligence v roce 2011 a v nA?sledujAi??cAi??ch letech

Autor: Michal Klajban

Abstrakt

A?lA?nek se zabA?vA? vybranA?mi pAi??edpovAi??dmi usilujAi??cAi??mi o urA?enAi?? zA?sadnAi??ch trendA?, jeA? budou obor Business Intelligence (potaA?mo i Competitive Intelligence) provA?zet v roce 2011 a v nA?sledujAi??cA­i??ch letech. Jsou zde shrnuty tAi??i pohledy: 10 pAi??edpovA­i??dnAi??ch […]

Abstrakt: Strategie modrAi??ho oceA?nu

purchase dapoxetine, purchase lioresal doxycyclin online . 

Strategie modrAi??ho oceA?nu

UmAi??nAi?? vytvoAi??it si svrchovanA? trA?nAi?? prostor a vyAi??adit tak konkurenty ze hry. hindgra tablets order sildalis . buy cheap generic viagra.

KIM, W. Chan; MAUBORGNE, […]


MATULA, J.: Vztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost k pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nost

Autor: Jan Matula

Abstrakt

A?lA?nek s nA?zvem ai??zVztah pojmA? znalostnAi?? ekonomika a znalostnAi?? spoleA?nost kAi??pojmA?m informaA?nAi?? ekonomika a informaA?nAi?? spoleA?nostai??? si klade za cAi??l terminologicky vymezit jednotlivAi?? uvedenAi?? pojmy, zachytit jejich […]

Rozhovor s Estelle MAi??tayer

Estelle MAi??tayer

Estelle MAi??tayer je odbornicAi?? na konkurenA?nAi?? a strategickAi?? zpravodajstvAi??. JejAi?? vA?zkum se zamAi??Ai??uje na zpA?soby, jakA?mi manaA?eAi??i, CEO a A?lenovAi?? pAi??edstavenstva budujAi?? a vylepA?ujAi?? svAi?? strategickAi?? plA?novA?nAi?? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor