Odborné články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Odborné články

Odkazy na články z oblasti konkurenčního zpravodajství, podnikání, studijní materiály o CI apod. Záznamy jsou obohaceny o citace, stručnou anotaci, klíčová slova, v případě jejich online zveřejnění jsou přidány odkazy na jejich umístění.

HAS, Michael. MOLNA?R, ZdenAi??k. Competitive intelligence framework

VytvA?Ai??enAi?? vlastnAi??ch informaA?nAi??ch systAi??mu, kterAi?? slouA?Ai?? k lepA?Ai?? konkurenceschop­nosti.


PAPA?K, Richard. Competitive Intelligence, informaA?nAi?? sluA?by, Internet a informaA?nAi?? profese

Popis zA?kladnAi??ch informaA?nAi??ch zdrojA?, kterAi?? se tA?kajAi?? problematiky konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??

Competitive Intelligence ai??i?? zAi??skA?vA?nAi?? informacAi?? o konkurenci

Competitive Intelligence vyuA?Ai??vA? mnoho firem, i kdyA? A?asto ne cAi??lenAi??.


PROVAZNA?K, Josef. O informaA?nAi?? spoleA?nosti: Competitive Intelligence

Co je informace? A kdy je potAi??eba mAi??t informaA?nAi?? specialisty? Competitive Intelligence a SCIP CZECH

Ai??PINGL, Ivan. Competitive Intelligence

StruA?nA? A?vod do historie managementu aA? po vznik Competitive Intelligence


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor