Odborné články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Odborné články

Odkazy na články z oblasti konkurenčního zpravodajství, podnikání, studijní materiály o CI apod. Záznamy jsou obohaceny o citace, stručnou anotaci, klíčová slova, v případě jejich online zveřejnění jsou přidány odkazy na jejich umístění.

VyuA?itAi?? Competitive Inteligence v obdobAi?? krize

HAS, Michael. VyuA?itAi?? Competitive Inteligence v obdobAi?? krize. Proceedings of the 17th International Conference on Systems Integration 2009, Prague, Czech Republic, June 8.-9., 2009 [online]. [cit. 2009–08–27]. DostupnAi?? z www: […]

PAi??edpovAi??dA?nAi?? pAi??Ai??tomnosti

buy meloxicam online australia nolvadex order kaufen sildalis ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors, ebay tractors. . dapoxetine online, indikasi […]


VA?znam konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? v dobAi?? finanA?nAi?? krize pro CEO

GlobA?lnAi?? finanA?nAi?? krize, kterA? propukla v roce 2008, jasnAi?? ukazuje, A?e A?ijeme ve vzA?jemnAi?? provA?zanAi??m podnikatelskAi??m svAi??tAi??. AsspAi??ch strategiAi?? spoleA?nostAi?? A?asto velmi zA?visAi?? na strategiAi??ch konkurentA?. Pro pAi??edvAi??dA?nA­i?? jednA?nAi?? […]

FLAISHER, Creig, S. Competitive Intelligence Education : Competencies, Sources, and Trends

Definice CI jako studijnAi??ho oboru. Kompetence a role CI profesionA?la


TARRAF, Patrick, MOLZ, Rick. Competitive intelligence at small enterprises

A?lA?nky o CI, vA?zkumy, kterAi?? byly provedeny a jejich vA?sledky


BRA?ZDILOVA?, Miroslava. Jak moc se firmy zajAi??majAi?? o svAi?? konkurenty?

VA?zkum toho, jak top firmy u nA?s pouA?A­i??vajAi?? CI

Ai??PINGL, Ivan. Competitive Intelligence v organizaci

ZA?kladnAi?? rozdAi??ly mezi Competitive Intelligence a Business Intelligence


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor