Odborné články • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Odborné články

Odkazy na články z oblasti konkurenčního zpravodajství, podnikání, studijní materiály o CI apod. Záznamy jsou obohaceny o citace, stručnou anotaci, klíčová slova, v případě jejich online zveřejnění jsou přidány odkazy na jejich umístění.

NovA? kniha: Competitive Intelligence, Analysis and Strategy

**Sheila zocor cholesterol Wright pAi??ednA?A?Ai?? na De Montfort University v BritA?nii pAi??edmAi??t "Competitive Intelligence Had of it smooth present a happy http://viagra­genericonline365­.com/ I is turn it. It they cheap don't viagra […]

NovA? kniha: Competitive Intelligence – ZA?klad pro strategickAi?? rozhodovA?nAi?? podniku

Pan Docent Bartes z brnAi??nskAi?? VUT vydal koncem roku A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Competitive Intelligence

ZA?kladnAi??m vA?chodiskem autorova chA?pA?nAi?? Competitive Intelligence (CI) je skuteA?nost, A?e Competitive Intelligence chA?pe […]


NovA? kniha: Competitive Intelligence aneb Jak zAi??skat konkurenA?nAi?? vA?hodu

Pan Profesor MolnA?r lexapro vydA?vA? A?esky psanou monografii vAi??novanou tAi??matu Than tube product
viagraonlinege­neric24.com
\ http://generic­viagrapharmacy24­.com/
\ viagra \ onlinecialisphar­macy7 \ cheapest viagra \ cialis generic online \ zoloft […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (V.)

PoslednAi?? dAi??l cyklu o zavA?dAi??nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? do malA?ch firem nA?s zavede na samotnA? konec cyklu CI. Minule jsme skonA?ili u rozesAi??lA?nAi?? zprA?v ai??i?? to ovA?em jeA?tAi?? zdaleka nenAi?? vA?e. ZprA?va by […]


Ai??ATAVOVA?, L.: Competitive Intelligence na vysokA?ch A?kolA?ch v A?eskAi?? republice

buy dapoxetine online, buy lioresal online. ===Autor: Lenka Ai??atavovA?

Asvod

SouA?asnA? doba je charakterizovA?na neustA?lA?m a rychlA?m rozvojem informaA?nAi??ch a komunikaA?nAi??ch technologiAi?? (ICT). S tAi??m samozAi??ejmAi?? souvisAi?? prudkA? nA?rA?st informacAi??, kterAi?? je […]

UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (IV.)

V dneA?nAi??m pokraA?ovA?nAi?? se zamAi??Ai??Ai??me na dalA?Ai?? kroky v cyklu konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??: po sbAi??ru dat nA?s A?ekA? jejich tAi??Ai??dAi??nAi?? a analA?za, volba vhodnAi??ho zpA?sobu prezentace a volba relevantnAi??ch pAi??Ai??jemcA?. SamozAi??ejmAi?? i v malA?ch […]


UA?EAi??, M.: Competitive intelligence a malAi?? firmy (III.)

Po A?vodnAi??m plA?novA?nAi?? cAi??lA? se dostA?vA?me kAi??samotnAi??mu cyklu CI. PrvnAi?? krok kAi??A?spAi??A?nA­i??mu vyuA?Ai??vA?nAi?? konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? vAi??malAi?? firmAi?? je moA?nA? i ten nejtAi??A?A?Ai?? ai??i?? vyhledA?vA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi??. VAi??pAi??Ai??pa­dAi?? malAi?? firmy jsou […]

Abstrakt: DynamickA? strategie

DynamickA? strategie

Schopnost pohotovAi?? mAi??nit strategii vA?m umoA?nAi?? zAi??skat nA?skok pAi??ed konkurenty

DOZ, Yves; KOSONEN, Mikko. (prvnAi?? vydA?nAi??) Management Press, 2011. 288 stran.

CelkovAi?? hodnocenAi??: 5/10 purchase dapoxetine, purchase lioresal.

Autor abstraktu: Michal Klajban

KrA?tkA? […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor