CI software • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

CI software

Současným velkým problémem firem je tzv. informační přetížení. Informace shromážděné pro účely rozhodování nejsou často relevantní pro konkrétní pracovní situaci, ani pro řešení obchodních problémů a tudíž nelze s takovými informacemi volit vhodná rozhodnutí. Pro potřeby sledování a získávání specifických informací z internetu a dalších zdrojů, včetně jejich snadného třídění a vyhodnocování, je efektivní použít vhodný CI-software (aplikaci, program), který pomáhá k maximalizaci výsledků a zjednodušení činností, jež souvisí s oblastí konkurenčního zpravodajství.

V dnešním světě internetu mají firmy přístup k obrovskému množství snadno dostupných konkurenčních dat. Avšak pouhý objem dostupných údajů bez vhodného filtrování a následného zpracování není jednoznačnou cestou k úspěchu – získání konkurenční výhody. Významnou složkou konkurenčně-zpravodajské činnosti je právě nepřetržitý proces výzkumů, analýz, extrahování, zpravodajství o změnách apod. Ideálním pomocníkem v této situaci jsou právě aplikace pro výkon CI procesů v podniku.

Software pro konkurenční zpravodajství či pro zjištění a udržení konkurenčních výhod by měl tedy především zvýšit přísun a filtrování relevantních obsahů, schopnost efektivně integrovat informace do každodenního pracovního procesu firmy a co možná největší měrou automaticky vyhodnocovat vybrané informace. Je důležité, aby systém byl vysoce flexibilní s možností přizpůsobení požadavkům firmy a snadno integrovatelný do stávajících organizačních aplikací a infrastruktury.

Přehled vybraných programů pro oblast konkurenčního zpravodajství včetně krátkého popisu naleznete v článcích níže.

  • Strana 3 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? III.

Promere Software ai??i?? software pro CI manaA?erskAi?? sluA?by. UmoA?nAi?? identifikovat faktory, kterAi?? jsou pA?vodci konkurenA?nAi?? vA?hody a automaticky tyto poznatky sdAi??lAi?? jako moA?nost dalA?Ai??ho postupu.

QL2 Software ai??i?? software pro […]

Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? II.

acquire doxycycline, acquire zithromax. Cipher Systems' Knowledge.Works ai??i?? kompletnAi?? servis pro sprA?vu obsahu a konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? poradenskAi?? firmy. SystAi??m automatickAi??ho vyhledA?vA?nAi??, sledovA?nAi?? a shromaA?A?ovA?nAi?? procesA?, ale i analA?zy, vizualizace, distribuce a personalizace […]


Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? I.

zoloft online, online Zoloft. Attaain, Inc: AttaainCI ai??i?? systAi??m aktivnAi??ho zpravodajstvAi?? pro konkurenA?nAi?? vA?hodu. KomplexnAi?? nA?stroj pro vA?zkum, analA?zu a realtime sledovA?nAi?? zpravodajstvAi?? o konkurenA?nAi??ch spoleA?nostech, trzAi??ch. ZjednoduA?uje CI cyklus. VlastnAi?? […]

  • Strana 3 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor