CI software • Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

CI software

Současným velkým problémem firem je tzv. informační přetížení. Informace shromážděné pro účely rozhodování nejsou často relevantní pro konkrétní pracovní situaci, ani pro řešení obchodních problémů a tudíž nelze s takovými informacemi volit vhodná rozhodnutí. Pro potřeby sledování a získávání specifických informací z internetu a dalších zdrojů, včetně jejich snadného třídění a vyhodnocování, je efektivní použít vhodný CI-software (aplikaci, program), který pomáhá k maximalizaci výsledků a zjednodušení činností, jež souvisí s oblastí konkurenčního zpravodajství.

V dnešním světě internetu mají firmy přístup k obrovskému množství snadno dostupných konkurenčních dat. Avšak pouhý objem dostupných údajů bez vhodného filtrování a následného zpracování není jednoznačnou cestou k úspěchu – získání konkurenční výhody. Významnou složkou konkurenčně-zpravodajské činnosti je právě nepřetržitý proces výzkumů, analýz, extrahování, zpravodajství o změnách apod. Ideálním pomocníkem v této situaci jsou právě aplikace pro výkon CI procesů v podniku.

Software pro konkurenční zpravodajství či pro zjištění a udržení konkurenčních výhod by měl tedy především zvýšit přísun a filtrování relevantních obsahů, schopnost efektivně integrovat informace do každodenního pracovního procesu firmy a co možná největší měrou automaticky vyhodnocovat vybrané informace. Je důležité, aby systém byl vysoce flexibilní s možností přizpůsobení požadavkům firmy a snadno integrovatelný do stávajících organizačních aplikací a infrastruktury.

Přehled vybraných programů pro oblast konkurenčního zpravodajství včetně krátkého popisu naleznete v článcích níže.

  • Strana 2 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

NovA? sluA?ba CzechTrade vytipuje nejperspektivnAi??jA?Ai?? exportnAi?? teritoria

buy neurontin online, rx cialis low price. buy dapoxetine online. Na konci listopadu byl pAi??edstaven novA? nA?stroj Trade Intelligence, kterA? by mAi??l pomoci A?eskA?m podnikatelA?m v rozhodovA?nAi??, kam zamAi??Ai??it svA?j […]

Simplifying data capture and blog post workflow

A?lA?nek, jehoA? smyslem je vysvAi??tlit, jak je moA?nAi?? publikovat mnoA?stvAi?? informacAi??, kterAi?? jsou navAi??c stA?le aktuA?lnAi??, je v prvnAi?? Ai??adAi?? formulovA?n jako strategie pro tvorbu blogA?, ale CI potAi??ebuje […]


15 Competitive Intelligence Tools for Recruiting

order neurontin, online pharmacy buy accutane. order dapoxetine. ZA?kladem CI je vAi??dAi??t co nejvAi??ce o konkurenci a umAi??t toho vyuA?Ai??t. Zjistit potAi??ebnAi?? informace ale mA?A?e bA?t v mnoha smAi??rech nA?roA?nAi??, proto tento […]

NA?stroje Business Intelligence – QlikView

generic dapoxetine, buy citalopram cheap l thyroxin kaufen. . generic lioresal. A?lA?nek pAi??edstavuje nA?stroj Business Intelligence s nA?zvem QlikView, kterA? se zamAi??Ai??uje na tvorbu analA?z a reportA? a jejich presentacAi??. DA?raz je […]


5 Competitive Intelligence Twitter Accounts to Follow

Tento opravdu krA?tkA? A?lA?neA?ek je nesmAi??rnAi?? zajAi??mavA?, protoA?e nabAi??zAi?? alternativnAi?? pohled na nA?stroje CI, konkrAi??tnAi?? na moA?nosti vyuA?itAi?? jejich A?A?tA? a poskytovanA?ch informacAi?? spojenA?ch se sluA?bou Twitter. A?lA?nek […]

Recorded Future: videoprezentace produktu

Je nepochybnAi??, A?e v oblasti CI hrajAi?? rA?znAi?? vA?zkumy a prA?zkumy klAi??A?ovou roli. Toto krA?tkAi?? video se snaA?Ai?? o pAi??iblAi??A?e­nAi?? nA?stroje Recorded Future, jehoA? A?A?elem je shromA?A?dAi??nAi?? prA?mysovA?ch informacAi?? a […]


Competitive Intelligence Software Now Analyzes Vendors in Forrester’s Wave Report, CRM Suites for Midsized Organizations 2010

acquire doxycycline euro phamacy. , apo prednisone no rx. acquire zithromax. Tento materiA?l pAi??edstavuje tiskovou zprA?vu spoleA?nosti CI Radar o vydA?nAi?? novAi??ho sledovacAi??ho a monitorovacAi??ho nA?stroje, kterA? zahrnuje klAi??A?ovAi?? dodavatele uvedenAi?? […]

Kniha „Assessing Competitive Intelligence Software“

Anotace knihy Assessing Competitive Intelligence Software


  • Strana 2 / 3
  • 1
  • 2
  • 3

Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor