Etika a CI

Etika a CI

22. 4. 2009

Competitive inteligence bývá někdy zaměňována s detektivní nebo špionážní činností. Přitom drtivou většinu informací je možné získat legální cestou. Jaká pravidla by měl člověk dodržet, aby se choval eticky? Jaké činnosti jsou neetické?

„CI professionals believe that other companies are much less ethical than they personally are.“

„CI profesionálové věří, že se ostatní kolegové podílí na neetických zpravodajských aktivitách více než oni sami.“

(William Cohen)

ale přitom

"Most of the information you will need is in the public domain and will not infringe upon any laws or personal ethics.“

„Naprostá většina informací je dostupná etickou cestou.“

(Fuld)

Toto motto věhlasného majitele firmy Fuld & Company (prosperující firma zabývající se CI) dává všem CI pracovníkům a těm, kdo chtějí CI provádět ve své firmě, jasný impuls k tomu, že není třeba dopouštět se neetických kroků.

ne

Neetické chování, jehož příklady jsou uvedeny v tabulce, se někdy může zdát být jednodušší cestou, jak získat cenné informace, ale rozhodně se nevyplatí. Nemusí jít pouze o právní postihy, kdyby došlo přímo k nelegální činnosti, ale také ztráta důvěryhodnosti je vysoká cena, kterou by bylo nutno zaplatit.

V tabulce vidíte, které zdroje a jakou cestou by měla CI využívat. (6)

data1

Existují obecná pravidla, která by měl dodržovat každý, nejen v oblasti CI.

 • respekt k duševnímu vlastnictví
 • respekt k soukromí
 • poctivé vyjadřování
 • nepřekročení zákona

V době internetu se takové chování často těžko kontroluje a je tedy na každém, jestli se rozhodne jednat morálně či ne.

Často stačí jen zvážit, jaké by mělo dopady, kdybychom nějakou neeticky získanou informaci zveřejnili. Interní informace, která se dostane na povrch, pro nás může někdy být málo přínosná, zatímco pro firmu, které se týká, může být její zveřejnění pohromou. Abychom nemuseli případ od případu zvažovat, co je vhodné a co ne, byly definovány kodexy a zásady, kterými by se měl CI profesionál řídit.

Organizace SCIP, která sdružuje informační profesionály, vytvořila tento základní kodex (4):

Kodex organizace SCIP

 • To continually strive to increase the recognition and respect of the profession.
 • To comply with all applicable laws, domestic and international.
 • To accurately disclose all relevant information, including one's identity and organization, prior to all interviews.
 • To avoid conflicts of interest in fulfilling one's duties.
 • To provide honest and realistic recommendations and conclusions in the execution of one's duties.
 • To promote this code of ethics within one's company, with third-party contractors and within the entire profession.
 • To faithfully adhere to and abide by one's company policies, objectives and guidelines.

Další kodex SCIP je určený přímo analytikovi CI. Popisuje, jak má zacházet se získanými informacemi (5).

Analytik CI

 • Analytik by měl poskytovat objektivní, zdůvodnitelná tvrzení ke konkurenčním podmínkám a vývoji, nezávisle na tom, co by si manager přál nebo měl tendenci slyšet.
 • Analytik by neměl měnit nálezy a soudy podle toho, jak je momentálně nastavena firemní strategie či situace na trhu.
 • Analytik by měl vyhledávat názory, informace a kritiku od kolegů, aby mohl komplexně a nezaujatě posoudit dostupné informace.
 • Uživatelé by měli posoudit při rozhodování všechny informace o konkurenci, které jim analytik předloží.
 • Firmy by měly poskytnout takové prostředí, které podpoří a povzbudí analytiky k poskytnutí objektivních konkurenčních hodnocení i když nebudou souhlasit s pravděpodobným výsledkem analýzy,

Zajímavé jsou také kodexy jednotlivých firem, zabývajících se CI (3).

Bible firmy Egideria

  Contentious situation Don’ts Dos
1. Passing yourself off as someone else. Use a supplier or customer badge to suck information out of a competitor during a congress. Display your badge clearly and do not hesitate to tap friendly customers and suppliers for information. Do not hesitate to make contact with competitors.
2. Stealing documents. Steal documents or a briefcase from a competitor’s stand. Wait for the exhibition to end, then do the rounds of vacated stands.
3. A family member (spouse, for example) working for the competition. Tell each other everything. Set clear game rules as to what you can and cannot say. Discuss these game rules with your colleagues and your immediate supervisor.
4. Asking a job applicant indiscreet questions. Promise him a job under false pretences. Put your cards on the table. If you do not want to hire him, tell him clearly that there is no job for him, but that you would like to discuss the market and competitor situation with him.
5. A new recruit joins the company with documents from his former employer. Circulate them internally. Read them and check if they can serve a genuinely useful purpose. If not, return them to the competitor saying that they came to you by accident, or destroy them.
6. A competitor’s em­ployee is so incapable of holding his tongue that it could compromise his career. Mention the type of source in the report, but not the name of the person (word of mouth only). Name him in a widely-circulated report.
7. Playing on an informer’s divided loyalties (racial, ethnic, sexual, philosophical, political collusion, etc.). Be aware of the divided-loyalty phenomenon and define clear game rules in your business. Systematically target members of certain minority groups for interviews.
8. Recording conversations. Use them to compromise individuals and force them to talk. Use the recordings as a back-up for written note taking. Destroy them once the report is written. Familiarise yourself with local regulations in force on recordings made without the knowledge of the person being interviewed.
9. A competitor employee is known to be cheating on his/her spouse. Blackmail him/her. Do not put it in writing.
10. Seeking personal information about an individual. Desist from seeking personal information. Store such information in a database. Comply with rules laid down by the Data Protection Authority. Do not refrain from creating psychological profiles of competitor decision-makers.
11. Using intermediaries and informers. Expect them to break the law or rules of professional conduct in their work. Require suppliers to sign a good practices clause. Ask the supplier to do the same with his own suppliers.
12. Monitoring staff e-mails. Do it unobtrusively. Abide by the law. Warn employees that the company reserves the right to do this. Introduce automatic warning systems. Carry out spot checks. Do not hold back from analysing content flows statistically.

Použité zdroje:

 1. COHEN, William; CZEPIEC, Helena. The Role of Ethics in Gathering Corporeate Intelligence [online]. In Journal of Business Ethics, Mar1988, Vol. 7 Issue 3, p199–203.
 2. HOLÁSEK, Daniel. Etika získávání a zpracování informací o konkurenci v komerčním prostředí. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 117 s. Vedoucí práce Mgr. Petra Šedinová.
 3. Egideria [online]. [cit. 2009–04–22]. Dostupné z www: .
 4. SCIP Code of Ethics for CI Professionals [online]. [cit. 2009–04–22]. Dostupné z www: .
 5. Statement of Ethics : A Guide for Employees and Clients [online]. Fuld & Company, c2008 [cit. 2009–03–16]. Dostupný z WWW: .
 6. VEJLUPEK, Tomáš. Firemní zpravodajský informační systém. In: Inforum 2001. konference o profesionálních informačních zdrojích. 29.-31. května 2001. Dostupné on-line: .

Rubrika: Etika a CI

Zveřejnil: Martina Stroupková

Štítky:

Sekce: Profesionál, Podnikatel, Student

Související články

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Napsat komentář

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

 • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...