CI profesionálové

Tato stránka přináší informace o profesionálech v oblasti konkurenčního zpravodajství.

FULD, Leonard M.

Průkopník konkurenčního zpravodajství (CI). Jeden z prvních členů Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP). V roce 1979 založil firmu Fuld&Company, která patří mezi světové leadery CI. V roce 1998 získal cenu SCIP „Meritorious Award“. Autor řady publikací, např. The Secret Language of Competitive Intelligence.

Zdroj: Fuld&Company [online]. [cit. 2009–11–07]. Dostupné z www: www.fuld.com

[Nahoru]

PAPÍK, Richard, PhDr., Ph.D.

Nar. 1962

Působí jako vysokoškolský učitel a od roku 2002 jako ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. V roce 1998 přednášel jako hostující „assistant professor“ na School of Library and Information Science na University of North Carolina. Specializuje se na rešeršní metody a systémy. Zajímá se o problematiku konkurenčního zpravodajství ve vztahu k informačnímu cy­klu.

[Nahoru]

ŠPINGL, Ivan, Ing.

Spoluzakladatel a ředitel česko-americké poradenské firmy GMC Marketing, s. r. o. Specializuje se na strategický marketing a problematiku konkurenčního zpravodajství. Působil jako místopředseda a výkonný ředitel SCIP CZECH.

[Nahoru]

VEJLUPEK, Tomáš, Ing.

Nar. 1958

Absolvent ČVUT FEL Praha (1983). V roce 1993 založil soukromou společnost Tovek, s. r. o. Působil jako předseda organizace SCIP CZECH a viceprezident České komory detektivních služeb. Problematice konkurenčního zpravodajství se systematicky věnuje od roku 2000. Na toto téma přednáší a publikuje.

[Nahoru]

WERTHER, Guntram F. A., Ph.D.

Doktorát získal v roce 1990 na Washington University v St. Louis. Věnuje se oblasti porozumění globálních změn z holistické perspektivy. Specializuje se na předpovídání vznikajících mezinárodních trendů a vzorců mezinárodních změn. Zvítězil v mezinárodní soutěži předpovídání budoucnosti Office of the Direction of National Intelligence´s. Autor knihy Holistic Integrative Analysis of International Change: A Commentary on Teaching Emergent Futures.

Dokument ke stažení: Kontaktní informace

[Nahoru]

Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...