Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Archiv článků

Metody CI

Pod pojmem metoda si mnohdy kaA?dA? pAi??edstavAi?? postup nebo nA?vod. Ani v tomto pAi??Ai??padAi?? to nebude vyjAi??mka. Ve zkratce si uvedeme tAi??i zA?kladnAi?? metody, jak probAi??hA? CI a moA?nA? […]

Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? III.

Promere Software ai??i?? software pro CI manaA?erskAi?? sluA?by. UmoA?nAi?? identifikovat faktory, kterAi?? jsou pA?vodci konkurenA?nAi?? vA?hody a automaticky tyto poznatky sdAi??lAi?? jako moA?nost dalA?Ai??ho postupu.

QL2 Software ai??i?? software pro […]


Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? II.

acquire doxycycline, zyvox patient assistance program ed treatmet. . acquire zithromax. Cipher Systems' Knowledge.Works ai??i?? kompletnAi?? servis pro sprA?vu obsahu a konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? poradenskAi?? firmy. SystAi??m automatickAi??ho vyhledA?vA?nAi??, sledovA?nAi?? a shromaA?A?ovA?nAi?? procesA?, […]

Software pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? I.

zoloft online effederm en ligne. , online Zoloft. Attaain, Inc: AttaainCI ai??i?? systAi??m aktivnAi??ho zpravodajstvAi?? pro konkurenA?nAi?? vA?hodu. KomplexnAi?? nA?stroj pro vA?zkum, analA?zu a realtime sledovA?nAi?? zpravodajstvAi?? o konkurenA?nAi??ch spoleA?nostech, […]


FLAISHER, Creig, S. Competitive Intelligence Education : Competencies, Sources, and Trends

Definice CI jako studijnAi??ho oboru. Kompetence a role CI profesionA?la


TARRAF, Patrick, MOLZ, Rick. Competitive intelligence at small enterprises

A?lA?nky o CI, vA?zkumy, kterAi?? byly provedeny a jejich vA?sledky

BRA?ZDILOVA?, Miroslava. Jak moc se firmy zajAi??majAi?? o svAi?? konkurenty?

VA?zkum toho, jak top firmy u nA?s pouA?A­i??vajAi?? CI


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor