Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Archiv článků

InformaA?nAi?? zdroje pro realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi??

purchase dapoxetine, purchase lioresal. PAi??i realizaci konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? bychom mAi??li striktnAi?? pouA?Ai??vat pouze otevAi??enAi?? (veAi??ejnAi??) informaA?nAi?? zdroje. PouA?Ai??vA?nAi?? informacAi?? by se mAi??lo Ai??Ai??dit etickA?m kodexem, obchodnAi??mi a dalA?Ai??mi souvisejAi??cAi??mi zA?kony (napAi??. i ochrana […]

Kniha „Assessing Competitive Intelligence Software“

Anotace knihy Assessing Competitive Intelligence Software


Asvod do problematiky Competitive Intelligence s pAi??ihlAi??dnutAi??m k situaci v A?eskAi?? republice

doxycycline online, zithromax online. DostupnAi?? z: http://is.mu­ni.cz/…diplom­ka.pdf

FormA?t:PDF

Anotace

DiplomovA? prA?ce Asvod do problematiky Competitive Intelligence s pAi??ihlAi??dnu­tAi??m k situaci v A?R pojednA?vA? o konkurenA?nAi??m zpravodajstvAi?? jako procesu vyuA?Ai??vajA­i??cAi??m analyzovanAi?? informace a znalosti k zAi??skA?nAi?? konkurenA?nAi?? vA?hody a snAi??A?enAi?? […]

UplatnAi??nAi?? principA? Business Intelligence v praxi

order zoloft, order Zoloft. DostupnAi?? z:http://is.muni.cz/…va_prace.doc

FormA?t:doc

Anotace

DiplomovA? prA?ce ai??zUplatnAi??nA­i?? principA? Business Intelligence v praxiai??? pojednA?vA? o modernAi??ch technologiAi??ch a nA?strojAi??ch Business Intelligence, kterAi?? jsou nasazovA?ny pro informaA?nAi?? podporu pAi??i rozhodo­vA?nAi?? managementu. PrA?ce se […]


Etika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…ace_2008.doc

FormA?t:doc

Anotace

DiplomovA? prA?ce ai??zEtika zAi??skA?vA?nAi?? a zpracovA?nAi?? informacAi?? o konkurenci v komerA?nAi??m prostAi??edAi??a­i??? zachycuje z etickAi??ho pohledu proces akvizice a analA?zy informacAi??, kterAi?? jsou zjiA?A?ovA?ny v procesu competitive intelligence. Je zde […]

Internet- and Computer- aided Tools and Methods for Competitive Intelligence

DostupnAi?? z: http://is.muni.cz/…Diplomka.doc

FormA?t: doc

Anotace

MagisterskA? prA?ce ai??zNA?stroje a metody Competitive Intelligence se zamAi??Ai??enAi??m na Internetai??? pojednA?vA? o oblasti Competitive Intelligence (CI) a zamAi??Ai??uje se na zpA?soby a moA?nosti vyuA?itAi?? modernAi?? […]


Procesy CI aneb Cyklus CI

ProvAi??st sprA?vnAi?? CI neboli konkurenA?nAi?? zpravodajstvAi?? vyA?aduje znalost procesA? CI. StejnAi?? jako kaA?dou analA?zu, je tAi??eba i proces CI dobAi??e naplA?novat.

Metody CI

Pod pojmem metoda si mnohdy kaA?dA? pAi??edstavAi?? postup nebo nA?vod. Ani v tomto pAi??Ai??padAi?? to nebude vyjAi??mka. Ve zkratce si uvedeme tAi??i zA?kladnAi?? metody, jak probAi??hA? CI a moA?nA? […]


Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...