Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Archiv článků

TOVEK, spol. s r.o.

Firma Tovek je dodavatelem profesionA?lnAi??ch nA?strojA? pro CI. Specializuje se na poskytovA?nAi?? a implementaci profesionA?lnAi??ch Ai??eA?enAi?? pro efektivnAi?? zpracovA?nAi?? informacAi??, kterA? pomA?hajAi?? firmA?m z mnoha oborA? efektivnAi?? vyhledA?vat, monitorovat, […]

Jak A?spAi??A?nAi?? bojovat s ekonomickou krizAi?? pomocAi?? CI

Anotace:

KaA?dA? doba sebou pAi??inA?A?Ai?? pAi??Ai??leA?itosti a hrozby, ti A?spAi??A?nAi?? se s nimi dokA?A?ou vyrovnat. NA?stroje pro Competitive Intelligence (CI) pomA?hajAi?? identifikovat hrozby i pAi??Ai??le­A?itosti, pochopit jejich podstatu a vyuA?Ai??t je […]


Aplikace Competitive Inteligence pro A?pravnu odpadnAi??ch vod

VEJLUPEK, TomA?A?. ROA?EK, VojtAi??ch. Aplikace Competitive Inteligence pro A?pravnu odpadnAi??ch vod. Proceedings of the 17th International Conference on Systems Integration 2009, Prague, Czech Republic, June 8.-9., 2009 [online]. […]

InternetovAi?? informaA?nAi?? zdroje pro strategickAi?? plA?novA?nAi??

Anotace:

V pAi??Ai??spA­i??vku je struA?nAi?? uvedena charakteristika strategickAi??ho plA?novA?nAi?? a dA?leA?itost jeho informaA?nAi?? podpory. StrategickAi?? plA?novA?nAi?? je uvedeno v kontextu strategickAi??ho Ai??Ai??zenAi?? a stA?vajAi??cAi?? architektury podnikovA?ch informaA?nAi??ch systAi??mA?. V tAi?? souvislosti je definovA?na […]


VyuA?itAi?? Competitive Inteligence v obdobAi?? krize

HAS, Michael. VyuA?itAi?? Competitive Inteligence v obdobAi?? krize. Proceedings of the 17th International Conference on Systems Integration 2009, Prague, Czech Republic, June 8.-9., 2009 [online]. [cit. 2009–08–27]. DostupnAi?? z www: […]

PAi??edpovAi??dA?nAi?? pAi??Ai??tomnosti

Anotace:

KlasickAi?? MISy pracujAi?? obvykle s daty z A?A?etnictvAi??, objednA?vkovA?ch a vA?robnAi??ch systAi??mA? v lepA?Ai??m pAi??Ai??padnAi?? takAi?? z CRM systAi??mA?. RozhodovA?nAi?? na zA?kladAi?? takovA?ch informacAi?? funguje dobAi??e v pAi??Ai??padech, kdy se nalAi??zA?me ve stabilnAi??m prostAi??edAi??­. […]


VA?znam konkurenA?nAi??ho zpravodajstvAi?? v dobAi?? finanA?nAi?? krize pro CEO

GlobA?lnAi?? finanA?nAi?? krize, kterA? propukla v roce 2008, jasnAi?? ukazuje, A?e A?ijeme ve vzA?jemnAi?? provA?zanAi??m podnikatelskAi??m svAi??tAi??. AsspAi??ch strategiAi?? spoleA?nostAi?? A?asto velmi zA?visAi?? na strategiAi??ch konkurentA?. Pro pAi??edvAi??dA?nA­i?? jednA?nAi?? […]

CI v praxi

AsspAi??ch, ale i pAi??eA?itAi?? firmy je ovlivnAi??no tAi??m, nakolik A?spAi??A?nAi?? ve firmAi?? funguje proces CI. SprA?vnAi?? fungovA?nAi?? znamenA?, A?e nepAi??etrA?itAi?? probAi??hA? cyklus shromaA?A?ovA?nAi?? a analyzovA?nAi?? relevantnAi??ch informacAi?? o konkurentech a […]


Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...