Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Archiv článků

PROVAZNÍK, Josef. O informační společnosti: Competitive Intelligence

Co je informace? A kdy je potřeba mít informační specialisty? Competitive Intelligence a SCIP CZECH

Funkce a cíle CI

Než se pustíme do analýzy trhu a konkurence, musíme si ujasnit, čeho tím chceme dosáhnout a proč to budeme dělat. Máme tedy tři základní otázky: Co? Jak? […]


ŠPINGL, Ivan. Competitive Intelligence

Stručný úvod do historie managementu až po vznik Competitive Intelligence

Časopisy o CI

Časopisy o Competitive Intelligence – tištěné i internetové


Monografie zahraniční

Cizojazyčné publikace o Competitive Intelligence

Monografie české

Monografie na téma Competitive Intelligence v českém jazyce


Etika a CI

Competitive inteligence bývá někdy zaměňována s detektivní nebo špionážní činností. Přitom drtivou většinu informací je možné získat legální cestou. Jaká pravidla by měl člověk dodržet, aby se choval eticky? […]

Internetové portály

Internetové portály o Competitive Intelligence


Garant projektu

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno

Realizátor projektu

Realizátor projektu: PARTSIP

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...