Portál CI - Competitive Intelligence aneb Konkurenční zpravodajství

Archiv článků

Patent databases: a basic tool of competitive intelligence

acquire doxycycline, acquire zithromax. A?lA?nek se zabA?vA? zA?kladnAi?? A?innostAi?? v oblasti CI, a to vyhledA?vA?nAi??m patentA? produktA?. V souA?asnosti je vzhledem k byrokratickA?m problAi??mA?m obtAi??A?nAi?? sledovat vA?echny novAi?? patenty, pAi??esto existujAi?? oficiA?lnAi?? i neoficiA?lnA­i?? […]

Making Competitive & Market Intelligence (CMI) Relevant Again

A?lA?nek se zabA?vA? problAi??my vAi??oboru Competetive & Market Intelligence. PAi??edevA?Ai??m vAi??oblasti vytvA?Ai??enAi?? a Ai??Ai??zenAi?? cen vAi??podniku a zmAi??nou vAi??komunikaci se zA?kaznAi??ky. PAi??edevA?Ai??m problAi??mem zmAi??ny chovA?nAi?? zA?kaznAi??kA? a A?lohou […]


3 Ways to Analyze Your Competition

A?lA?nek pAi??ibliA?uje problematiku aplikace postupA?, metod a nA?strojA? CI do podnikatelskAi?? praxe. PAi??edevA?Ai??m pouA?itAi?? metod CI vAi??nA?strojAi??ch Data Panel, dA?le ISP Data a Search Engine Data. A?lA?nek […]

Poster: Visualizing Converging Business Ecosystems for Competitive Intelligence

viagra cheapest su ordinazione dutas buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real lexapro online overnight, buy real […]


AnalA?za konkurenceschopnosti A?eskAi?? republiky

KrA?tkAi?? shrnutAi??, ale i plnA? text analA?zy konkurenceschop­nosti A?R zpracovanAi?? Ministerstvem prA?myslu a obchodu A?R a presentace vA?sledkA? z nAi?? pAi??inA?A?Ai?? dA?le odkazovanA? strA?nka. Tato analA?za ukA?zala, A?e mnoho prA?myslovA?ch […]

Competitive Intelligence Software Now Covers Vendors in Gartner’s Magic Quadrant for Web Content Management

A?lA?nek popisuje moA?nosti vyuA?itAi?? novAi??ho softwarovAi??ho nA?stroje pro oblast CI od firmy CI Radar. JednA? se pAi??edevA?Ai??m o panel nA?strojA? pro CI, kterA? umoA?A?uje zAi??skA?vat relevantnAi?? informace z rA?znA?ch segmentA? […]


Competitive Inteligence : The Importence of checking up on your Competition

A?lA?nek seznamuje A?tenA?Ai??e sAi??problematikou ovAi??Ai??ovA?nAi?? si vlastnAi?? mAi??ry konkurenceschop­nosti vAi??rA?mci malA?ch podnikA?. PAi??edevA?Ai??m sAi??myA?lenkou, A?e metody a nA?stroje Competitive Inteligence jsou pravdAi??podobnAi?? pro malAi?? podniky, A?i podnikA?nAi??, dA?leA?itAi??jA?A­i??, neA? pro […]

CenovAi?? vA?hodnAi?? vA?zkumnAi?? balAi??A?ky pro malAi?? a stAi??ednAi?? podniky

Bezpochyby pozitivnAi?? zprA?vou je, A?e i malAi?? a stAi??ednAi?? firmy se stA?le vAi??ce zaA?Ai??najAi?? zajAi??mat o vA?zkumy trhu a takAi?? je provA?dAi??jAi??. Ty jsou ale finanA?nAi?? nA?roA?nAi??, aby byly […]


Garant projektu

\"Kabinet

Realizátor projektu

\"Realizátor

Sdílejte Portál CI

Konference a semináře

  • Nejsou žádné události.

Inzerce, zaměstnání, výzvy

Všechny Inzerce, zaměstnání, výzvy...